Warning: Division by zero in /home/noirsurb/domains/norbertinum.pl/public_html/library/Core/Pagination/Adapter/ArrayPagination.php on line 63

Warning: Division by zero in /home/noirsurb/domains/norbertinum.pl/public_html/library/Core/Pagination/Adapter/ArrayPagination.php on line 63

Warning: Division by zero in /home/noirsurb/domains/norbertinum.pl/public_html/library/Core/Pagination/Adapter/ArrayPagination.php on line 63

Warning: Division by zero in /home/noirsurb/domains/norbertinum.pl/public_html/library/Core/Pagination/Adapter/ArrayPagination.php on line 63

Warning: Division by zero in /home/noirsurb/domains/norbertinum.pl/public_html/library/Core/Pagination/Adapter/ArrayPagination.php on line 63
NORBERTINUM.PL - wydawnictwo, księgarnia, drukarnia
wspierają nas

Istniejemy na rynku od 20 lat i stale się rozwijamy, tak by zapewnić naszym klientom najwyższą jakość usług. Jako pierwsi na Lubelszczyźnie, w 1999 r. wstąpiliśmy do Polskiego Stowarzyszenia Centrów Ogrodniczych. Działamy także w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Ogrodnictwa. Posiadamy możliwość importu produktów z najlepszych holenderskich szkółek! Swoją ofertę kierujemy zarówno do pasjonatów ogrodnictwa jak i profesjonalistów.

Powstanie Fundacji Homo Inquietus zostało zainspirowane oryginalnym systemem filozoficznym profesora Stefana Symotiuka o tej samej nazwie. Fundacja ma na celu wspieranie wszelkich działań pozwalających pamiętać o dorobku polskich filozofów.

ul. I Armii Wojska Polskiego 7

20-078 Lublin

tel./fax 81 532 47 77

twardowska@notar.pl

ul. Lubelska 127

21-025 Niemce

tel. 504 267 411

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest najstarszą uczelnią Lublina i jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce. Powstał w 1918 r. z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego, który został pierwszym rektorem. Od początków istnienia zadaniem Uczelni jest służba Bogu i Ojczyźnie - Deo et Patriae. W ciągu swojej prawie 100-letniej historii KUL stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej, który wpływał na kształt nauki i kultury polskiej, zyskując szerokie uznanie w kraju i zagranicą. KUL dziś jest Uczelnią otwartą na cywilizacyjne i naukowe wyzwania współczesności. Obok teologii, filozofii, nauk społecznych, prawnych i humanistycznych rozwijane są nauki matematyczne i przyrodnicze, by przygotować studentów do pełnej i odpowiedzialnej pracy dla dobra Ojczyzny i Kościoła.

Elektrociepłownia Megatem EC-Lublin była pierwszą w kraju sprywatyzowaną elektrociepłownią. W ciągu ostatnich lat przedsiębiorstwo zostało gruntownie zmodernizowane i spełnia wszystkie wymogi stawiane przez Unię Europejską. Energia cieplna niezawodnie dostarczana jest dla mieszkańców takich dzielnic Lublina jak: Tatary, Bronowice, Felin, Śródmieście, Czechów, Kalinowszczyzna. Produkcja ciepła odbywa się w układzie skojarzonym, co umożliwia jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej. Jej odbiorcami jest Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia Wschód" S.A., które zasila zakłady produkcyjne znajdujące się na terenie dawnej Fabryki Samochodów w Lublinie. Elektrociepłownia jest przystosowana do korzystania z zasady dostępu osób trzecich do sieci tzw. TPA (Third Party Access). Spółka szczególną uwagę przywiązuje do ochrony środowiska. Ochronę zapewniają nowoczesny system filtrowania spalin, technologie niskoemisyjne oraz systemy zarządzania środowiskiem.

Ministerstwo zajmuje się sprawami studentów, naukowców i uczelni. Prowadzi politykę państwa w obszarze nauki oraz szkolnictwa wyższego. Przygotowuje strategiczne rozwiązania, dba o wdrażanie programów i funduszy unijnych. Wspiera rozwój polskich uczelni, instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN.

Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie wybierana jest na trzyletnią kadencję przez zgromadzenie adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie. Jednocześnie wybierany jest dziekan, który reprezentuje Okręgową Radę Adwokacką i kieruje jej pracami. Każdego roku odbywa się zgromadzenie sprawozdawcze Izby. Udział w zgromadzeniach Izby jest samorządowym obowiązkiem adwokatów wykonujących zawód. Okręgowa Rada Adwokacka jest ustawowym organem Izby i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, których załatwienia ustawa nie zastrzega organom adwokatury oraz innym organom izb adwokackich, organom zespołów adwokackich lub organom państwowym.

Piękno i wartość przyrody Polesia doceniano już na początku XX wieku, idee utworzenia tutaj parku narodowego rodziły się w okresie międzywojennym. Po raz pierwszy koncepcję utworzenia parku narodowego na Polesiu zgłosił w 1933 r. prof. Władysław Szafer. Plany dotyczyły części Polesia znajdującej się dzisiaj na terenie Białorusi. Kolejną propozycję przedstawił prof. Tadeusz Wilgat w roku 1954. Jednak na szczególne wyróżnienie zasługuje prof. Dominik Fijałkowski, który zaproponował utworzenie parku narodowego właśnie tutaj, gdzie funkcjonuje on obecnie. Był to wówczas pierwszy w kraju projekt parku narodowego o charakterze wodno-torfowiskowym, o pow. ok. 3000 ha. Początkowo nazwany został Wytyckim Parkiem Narodowym. Od tego czasu koncepcje granic przyszłego parku ulegały zmianom.

Jesteśmy firmą rodzinną z wieloletnimi tradycjami. Historia pracowni sięga roku 1978, kiedy to w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 2 powstał zakład należący do Spółdzielni Złotników.
W roku 1990 po jej rozwiązaniu, zakład został sprywatyzowany i przyjął nazwę Pracownia Jubilerska, pod którą istnieje do dnia dzisiejszego. Nasi złotnicy służą bogatym doświadczeniem, wiedzą i profesjonalizmem. Nasz główny cel to wysoka jakość produktu i zadowolenie klienta. Zapewniamy solidną i terminową realizację zamówień

Rybnica – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Susiec. W latach 1975–1998 miejscowość położona była w województwie zamojskim

„Społem” Lubelska Spółdzielnia Spożywców w Lublinie jest firmą z długoletnią tradycją, nieprzerwanie działającą od 19 stycznia 1913 r. LSS to jeden z wielu podmiotów handlowych, który pod względem ilości placówek i zatrudnienia jest największym w naszym mieście. Posiadamy sieć 33 sklepów spożywczych i przemysłowych w tym 12 sklepów Lux i 6 Lux Mini. Polecamy szeroką gamę towarów o wysokiej jakości i dobrych cenach. Produkujemy szeroki asortyment pieczywa i wyrobów ciastkarskich we własnych piekarniach i cukierni "Skierka". Proponujemy zakupy przez internet.

Powiat bialski – powiat w województwie lubelskim utworzony w 1999 roku; największy powiat w województwie (obejmuje 11% jego powierzchni) i trzeci co do wielkości w Polsce (po białostockim i olsztyńskim). Jego siedzibą jest miasto Biała Podlaska.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych od 1990 r. zrzesza policjantów przechodzących na emerytury i renty po zakończeniu służby oraz członków ich rodzin, aby działać wspólnie o godność, respektowanie praw nabytych i uprawnień.

Stowarzyszenie - to wspólne inicjatywy, integracja środowiska, rozwijanie działalności kulturalnej, artystycznej, pomoc i opieka schorowanym oraz samotnym członkom. Takie działania podejmujecie w setkach kół w kraju. Poprzez status Organizacji Pożytku Publicznego możemy więcej. Możemy pomagać tym, którzy są w bardzo trudnej sytuacji materialnej i osobistej.

Firma - Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia Wschód Spółka Akcyjna powstała w 1998 roku pod potrzeby budowy elektrowni na Pojezierzu Łęczyńsko - Włodawskim.

Spółka  jest obecnie  właścicielem majątku energetycznego w którego skład wchodzą: stacje WN 110 kV, rozdzielnie SN 15kV i 6kV , urządzenia do transformacji napięcia, linie kablowe SN i nn. Majątek energetyczny przedsiębiorstwa zlokalizowany jest w rejonie największych dzielnic przemysłowych miasta Lublina tj. dzielnicy Tatary (ul. Mełgiewska tereny byłego Daewoo Motor Polska) oraz Zadębia (pomiędzy ul. Metalurgiczną i Antoniny Grygowej).

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jest centralnym urzędem administracji rządowej w Polsce, którego zadaniem jest podejmowanie działań zapewnianiających uczestnikom walk o niepodległość Polski oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego niezbędnej pomocy i opieki oraz należnego im szacunku i pamięci. Wśród szczegółowych zadań Urzędu znajduje się m.in. podejmowanie inicjatyw związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego. Urząd wydaje również decyzje o przyznaniu uprawnień i świadczeń przysługujących kombatantom, działaczom antykomunistycznej opozycji oraz ofiarom represji reżimów totalitarnych, a także pozostałym po nich wdowom i wdowcom.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Artura Grottgera 4
20-029 Lublin
tel. (+48) 81 44 16 600
faks (+48) 81 44 16 602

Biała Podlaska – miasto na prawach powiatu we wschodniej Polsce, w województwie lubelskim, siedziba powiatu bialskiego i gminy Biała Podlaska. Drugie co do wielkości miasto we współczesnej Polsce na ziemiach, które w okresie od 1569 do 1795 w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów wchodziły w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego. Miasto magnackie położone było w końcu XVIII wieku w hrabstwie bialskim w powiecie brzeskolitewskim województwa brzeskolitewskiego

Zamość - renesansowe miasto idealne, jeden z "7 cudów Polski" w plebiscycie "Rzeczpospolitej" - jest jednym z najpiękniejszych miast, którego architektura, obecna na każdym kroku historia i współczesne oblicze zachwycają przybywających każdego roku turystów. Dwadzieścia lat temu, 14 grudnia 1992 r. zamojski zespół staromiejski został wpisany na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Rybnica 29

22-672 Susiec