wspierają nas

47 Portland Place

Londyn W1B 1JH

Tel: + 44 (0) 207 2913 520

Istniejemy na rynku od 20 lat i stale się rozwijamy, tak by zapewnić naszym klientom najwyższą jakość usług. Jako pierwsi na Lubelszczyźnie, w 1999 r. wstąpiliśmy do Polskiego Stowarzyszenia Centrów Ogrodniczych. Działamy także w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Ogrodnictwa. Posiadamy możliwość importu produktów z najlepszych holenderskich szkółek! Swoją ofertę kierujemy zarówno do pasjonatów ogrodnictwa jak i profesjonalistów.

Elewacje budynków jedno-, wielorodzinnych i instytucjonalnych, elementy wykończeniowe we wnętrzach, ogrodzenia, kominki, elementy małej architektury, do wznoszenia ścian osłonowych, działowych i nośnych

 

LC Ekoklinkier – Zakład Ceramiki Budowlanej

21-013 Puchaczów / Bogdanka

tel. 81 462 54 32,  81 462 54 38

fax 81 462 54 37

info@ekoklinkier.pl

www.ekoklinkier.pl

Powstanie Fundacji Homo Inquietus zostało zainspirowane oryginalnym systemem filozoficznym profesora Stefana Symotiuka o tej samej nazwie. Fundacja ma na celu wspieranie wszelkich działań pozwalających pamiętać o dorobku polskich filozofów.

2 Devonia Road

Islington

Londyn, N1 8JJ

Wielka Brytania

tel. (00 44 207) 359-8863

Gmina Biłgoraj leży w południowo-zachodniej części województwa lubelskiego, rozciąga się na powierzchni ok. 260 km2 i swoim obszarem otacza miasto powiatowe. Przeważają tu lasy zajmujące ok. 60% powierzchni gminy. W 40 miejscowościach mieszka około 13 tys. mieszkańców, jest tu 11 szkół i 17 jednostek OSP. W gminie funkcjonuje także 8 przedszkoli, 3 świetlice opiekuńczo-wychowawcze i 1 świetlica socjoterapeutyczna. Jest tu dobrze rozwinięta sieć dróg, w skład której wchodzi 792 km dróg gminnych, 102 km powiatowych i 33 km wojewódzkich. Działa tu wiele firm i przedsiębiorstw oferujących swoje produkty oraz usługi w szczególności z obszaru przemysłu drzewnego, przetwórczego i spożywczego.

Gmina Uzdrowiskowa Nałęczów położona jest w zachodniej części województwa lubelskiego, w powiecie puławskim, zajmuje powierzchnię 6286 ha. Na obszarze gminy położona jest jedna z trzech głównych dolin rzecznych Płaskowyżu Nałęczowskiego – dolina Bystrej, wraz z dolinami uchodzących do tej rzeki dopływów. Charakterystycznym elementem krajobrazu okolic Nałęczowa są liczne, głębokie i malownicze, wąwozy lessowe, które obecnie są w znacznym stopniu zadrzewione. Wąwozy te są jedną z atrakcji turystycznych Nałęczowa.

Pofam-Poznań Sp. z o.o. jest firmą powołaną w roku 1992, w celu kontynuowania działalności Poznańskiej Fabryki Artykułów Medycznych. Toteż od początku firma jest ściśle związana z najnowocześniejszą techniką medyczną. W pierwszym okresie firma zajęła się głównie sprzętem do wkłuć i pobrań oraz wyposażeniem i zaopatrzeniem laboratoriów w medycynie, w przemyśle rolno-spożywczym oraz dla celów sanitarno-epidemiologicznym, badań wody i środowiska. Dość szybko oferta zostaje poszerzona o środki pomocnicze, sprzęt ortopedyczny oraz sprzęt do wyposażania placówek i stanowisk pracy o różnym zakresie. Aktualnie firma działa na rynku w zakresie:

– dystrybucji sprzętu na potrzeby medycyny (diagnostyka, leczenie i opieka, zaopatrzenie w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne, chirurgia plastyczna),

– wyposażenie i zaopatrzenie laboratoriów,

– produkcja obuwia,

– produkcja wózka do aktywnej rehabilitacji Unity SET,

– produkcja protez piersi Maxima i klinów przeciwobrzękowych,

– produkcja materacy i poduszek przeciwodleżynowych.

ul. I Armii Wojska Polskiego 7

20-078 Lublin

tel./fax 81 532 47 77

twardowska@notar.pl

ul. Lubelska 127

21-025 Niemce

tel. 504 267 411

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest najstarszą uczelnią Lublina i jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce. Powstał w 1918 r. z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego, który został pierwszym rektorem. Od początków istnienia zadaniem Uczelni jest służba Bogu i Ojczyźnie - Deo et Patriae. W ciągu swojej prawie 100-letniej historii KUL stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej, który wpływał na kształt nauki i kultury polskiej, zyskując szerokie uznanie w kraju i zagranicą. KUL dziś jest Uczelnią otwartą na cywilizacyjne i naukowe wyzwania współczesności. Obok teologii, filozofii, nauk społecznych, prawnych i humanistycznych rozwijane są nauki matematyczne i przyrodnicze, by przygotować studentów do pełnej i odpowiedzialnej pracy dla dobra Ojczyzny i Kościoła.

Krystyna z Mościckich Saar (Warszawa)

Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA jest jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce, wyróżniających się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych, wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych zakładających udostępnienie nowych złóż. Sprzedawany przez Spółkę węgiel kamienny energetyczny stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu. Odbiorcami Spółki są w głównej mierze firmy przemysłowe, przede wszystkim podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej zlokalizowane we wschodniej i północno-wschodniej Polsce.

Elektrociepłownia Megatem EC-Lublin była pierwszą w kraju sprywatyzowaną elektrociepłownią. W ciągu ostatnich lat przedsiębiorstwo zostało gruntownie zmodernizowane i spełnia wszystkie wymogi stawiane przez Unię Europejską. Energia cieplna niezawodnie dostarczana jest dla mieszkańców takich dzielnic Lublina jak: Tatary, Bronowice, Felin, Śródmieście, Czechów, Kalinowszczyzna. Produkcja ciepła odbywa się w układzie skojarzonym, co umożliwia jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej. Jej odbiorcami jest Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia Wschód" S.A., które zasila zakłady produkcyjne znajdujące się na terenie dawnej Fabryki Samochodów w Lublinie. Elektrociepłownia jest przystosowana do korzystania z zasady dostępu osób trzecich do sieci tzw. TPA (Third Party Access). Spółka szczególną uwagę przywiązuje do ochrony środowiska. Ochronę zapewniają nowoczesny system filtrowania spalin, technologie niskoemisyjne oraz systemy zarządzania środowiskiem.

Ministerstwo zajmuje się sprawami studentów, naukowców i uczelni. Prowadzi politykę państwa w obszarze nauki oraz szkolnictwa wyższego. Przygotowuje strategiczne rozwiązania, dba o wdrażanie programów i funduszy unijnych. Wspiera rozwój polskich uczelni, instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN.

ul. 1 Maja 12

24-150 Nałęczów

tel. 81 501 40 52

KRS: 0000237554

REGON: 06005022100000

NIP: 716-26-86-089

Rok powstania: 2005

Organizacja pożytku publicznego od 2006 roku.

Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie wybierana jest na trzyletnią kadencję przez zgromadzenie adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie. Jednocześnie wybierany jest dziekan, który reprezentuje Okręgową Radę Adwokacką i kieruje jej pracami. Każdego roku odbywa się zgromadzenie sprawozdawcze Izby. Udział w zgromadzeniach Izby jest samorządowym obowiązkiem adwokatów wykonujących zawód. Okręgowa Rada Adwokacka jest ustawowym organem Izby i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, których załatwienia ustawa nie zastrzega organom adwokatury oraz innym organom izb adwokackich, organom zespołów adwokackich lub organom państwowym.

OSM Krasnystaw to firma, która odbiera mleko od ponad 2000 dostawców ze wszystkich powiatów województwa lubelskiego, zatrudnia blisko 600 pracowników, przetwarza rocznie 160 mln litrów mleka i tym samym dynamicznie zwiększa swoje przychody. Największy producent branży mleczarskiej w regionie, jakim jest OSM Krasnystaw nieustannie inwestuje w swój rozwój. Wprowadza nowoczesne rozwiązania i technologie, które mają za zadanie udoskonalić wyroby i zapewnić ich najwyższą jakość. Produkcja jest w całości zautomatyzowana: nowoczesne maszyny i komputery czuwają nad procesem przetwarzania mleka w produkty końcowe, które później trafiają na półki.

Piękno i wartość przyrody Polesia doceniano już na początku XX wieku, idee utworzenia tutaj parku narodowego rodziły się w okresie międzywojennym. Po raz pierwszy koncepcję utworzenia parku narodowego na Polesiu zgłosił w 1933 r. prof. Władysław Szafer. Plany dotyczyły części Polesia znajdującej się dzisiaj na terenie Białorusi. Kolejną propozycję przedstawił prof. Tadeusz Wilgat w roku 1954. Jednak na szczególne wyróżnienie zasługuje prof. Dominik Fijałkowski, który zaproponował utworzenie parku narodowego właśnie tutaj, gdzie funkcjonuje on obecnie. Był to wówczas pierwszy w kraju projekt parku narodowego o charakterze wodno-torfowiskowym, o pow. ok. 3000 ha. Początkowo nazwany został Wytyckim Parkiem Narodowym. Od tego czasu koncepcje granic przyszłego parku ulegały zmianom.

238-246 King Street

London, W6 0RF

United Kingdom

Jesteśmy firmą rodzinną z wieloletnimi tradycjami. Historia pracowni sięga roku 1978, kiedy to w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 2 powstał zakład należący do Spółdzielni Złotników.
W roku 1990 po jej rozwiązaniu, zakład został sprywatyzowany i przyjął nazwę Pracownia Jubilerska, pod którą istnieje do dnia dzisiejszego. Nasi złotnicy służą bogatym doświadczeniem, wiedzą i profesjonalizmem. Nasz główny cel to wysoka jakość produktu i zadowolenie klienta. Zapewniamy solidną i terminową realizację zamówień

Rybnica – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Susiec. W latach 1975–1998 miejscowość położona była w województwie zamojskim

„Społem” Lubelska Spółdzielnia Spożywców w Lublinie jest firmą z długoletnią tradycją, nieprzerwanie działającą od 19 stycznia 1913 r. LSS to jeden z wielu podmiotów handlowych, który pod względem ilości placówek i zatrudnienia jest największym w naszym mieście. Posiadamy sieć 33 sklepów spożywczych i przemysłowych w tym 12 sklepów Lux i 6 Lux Mini. Polecamy szeroką gamę towarów o wysokiej jakości i dobrych cenach. Produkujemy szeroki asortyment pieczywa i wyrobów ciastkarskich we własnych piekarniach i cukierni "Skierka". Proponujemy zakupy przez internet.

Powiat bialski – powiat w województwie lubelskim utworzony w 1999 roku; największy powiat w województwie (obejmuje 11% jego powierzchni) i trzeci co do wielkości w Polsce (po białostockim i olsztyńskim). Jego siedzibą jest miasto Biała Podlaska.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych od 1990 r. zrzesza policjantów przechodzących na emerytury i renty po zakończeniu służby oraz członków ich rodzin, aby działać wspólnie o godność, respektowanie praw nabytych i uprawnień.

Stowarzyszenie - to wspólne inicjatywy, integracja środowiska, rozwijanie działalności kulturalnej, artystycznej, pomoc i opieka schorowanym oraz samotnym członkom. Takie działania podejmujecie w setkach kół w kraju. Poprzez status Organizacji Pożytku Publicznego możemy więcej. Możemy pomagać tym, którzy są w bardzo trudnej sytuacji materialnej i osobistej.

Firma - Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia Wschód Spółka Akcyjna powstała w 1998 roku pod potrzeby budowy elektrowni na Pojezierzu Łęczyńsko - Włodawskim.

Spółka  jest obecnie  właścicielem majątku energetycznego w którego skład wchodzą: stacje WN 110 kV, rozdzielnie SN 15kV i 6kV , urządzenia do transformacji napięcia, linie kablowe SN i nn. Majątek energetyczny przedsiębiorstwa zlokalizowany jest w rejonie największych dzielnic przemysłowych miasta Lublina tj. dzielnicy Tatary (ul. Mełgiewska tereny byłego Daewoo Motor Polska) oraz Zadębia (pomiędzy ul. Metalurgiczną i Antoniny Grygowej).

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jest centralnym urzędem administracji rządowej w Polsce, którego zadaniem jest podejmowanie działań zapewnianiających uczestnikom walk o niepodległość Polski oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego niezbędnej pomocy i opieki oraz należnego im szacunku i pamięci. Wśród szczegółowych zadań Urzędu znajduje się m.in. podejmowanie inicjatyw związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego. Urząd wydaje również decyzje o przyznaniu uprawnień i świadczeń przysługujących kombatantom, działaczom antykomunistycznej opozycji oraz ofiarom represji reżimów totalitarnych, a także pozostałym po nich wdowom i wdowcom.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Artura Grottgera 4
20-029 Lublin
tel. (+48) 81 44 16 600
faks (+48) 81 44 16 602

Biała Podlaska – miasto na prawach powiatu we wschodniej Polsce, w województwie lubelskim, siedziba powiatu bialskiego i gminy Biała Podlaska. Drugie co do wielkości miasto we współczesnej Polsce na ziemiach, które w okresie od 1569 do 1795 w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów wchodziły w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego. Miasto magnackie położone było w końcu XVIII wieku w hrabstwie bialskim w powiecie brzeskolitewskim województwa brzeskolitewskiego

Świdnik - miasto i gmina w południowo-wschodniej Polsce, w województwie lubelskim, w powiecie świdnickim, około 10 km na wschód od Lublina. Prawa miejskie Świdnik uzyskał w roku 1954. Miasto jest szerzej znane z wytwórni śmigłowców WSK PZL Świdnik, produkującej m.in. śmigłowce PZL W-3 Sokół, Anakonda oraz SW-4, a w przeszłości także Mi-1 (dawniej zwany SM-1) i motocykle WSK. Obecnie jest znany również z kolonii susłów perełkowanych na lotnisku, będących gatunkiem zagrożonym i pod ochroną. Z tego powodu obszar lotniska został zgłoszony do programu Natura 2000 w celu ochrony gatunku.

Zamość - renesansowe miasto idealne, jeden z "7 cudów Polski" w plebiscycie "Rzeczpospolitej" - jest jednym z najpiękniejszych miast, którego architektura, obecna na każdym kroku historia i współczesne oblicze zachwycają przybywających każdego roku turystów. Dwadzieścia lat temu, 14 grudnia 1992 r. zamojski zespół staromiejski został wpisany na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Rybnica 29

22-672 Susiec

Nasz zakład powstał w 1918 roku w momencie odzyskania przez Polskę niepodległości. Od początku celem firmy jest indywidualne zaopatrzenie pacjentów w sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny. Cenne doświadczenie zdobywane z pokolenia na pokolenie pozwala nam jak najlepiej sprostać oczekiwaniom naszych klientów. Ich zadowolenie pozwoli nam w 2018 roku obchodzić setną rocznicę działalności.

Firma Met-Kolor jest producentem sprzetu medycznego i rehabilitacyjnego dla placówek służby zdrowia. Wieloletnie doświadczenie zawodowe pracowników i kadry kierowniczej pozwala produkować wyroby na najwyższym poziomie. Wszystkie wyroby produkowane są z atestowanych materiałów najwyższej jakości i posiadają wymagane atesty. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w całym kraju na produkowane wyroby: obcasy do gipsu, dygestorium wyciągowe, stolik zabiegowy wielofunkcyjny, stojak do kroplówki, uchwyty (ramki) do kart gorączkowych.

Licencjonowane przewozy osób

Korczów 11A

23-400 Biłgoraj

tel. 84 687 13 03

rezerwacja 608 087 560

mielnik.korczow@gmail.com

Zjednoczenie Polskie powstało w 1946 roku, gdy Rząd Brytyjski wycofał uznanie dla Rządu Polskiego na Emigracji. Od tego czasu do roku 1990 Zjednoczenie reprezentowało interesy polskiej emigracji wobec brytyjskich władz. Po przekazaniu Insygniów Prezydenckich przez Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego Prezydentowi Lechowi Wałęsie, pewne obowiązki Rządu przekazane zostały Zjednoczeniu. Zjednoczenie zostało uznane przez rządy polski i brytyjski, jak również inne polonijne organizacje na świecie, za organizację reprezentującą polską grupę etniczną zamieszkałą w Wielkiej Brytanii.Zjednoczenie istnieje w celu promowania i obrony interesów mniejszości polskiej w Wielkiej Brytanii, jak również interesów Polski i Polaków, a także propagowania polskiej historii, kultury i tradycji wśród Brytyjczyków.

ul. Pana Balcera 6/159

20-631 Lublin

tel. 81 745 59 59

fax 81 745 59 69

sekretariat@zomar.com.pl

Związek Pracodawców Kolejowych to powołana w 2001 roku organizacja pracodawców kolejowych, zrzeszająca obecnie 30 członków – firm zatrudniających około 90 tys. pracowników.  ZPK jest organizacją samorządną i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego, a także od organizacji politycznych, społecznych i zawodowych. Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego. Związek jest aktywnym uczestnikiem dialogu społecznego w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa. Wpływa na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców zrzeszonych w Związku, poprzez udział w  obradach komisji sejmowych i senackich. Uczestniczy w tworzeniu społecznych mechanizmów rozstrzygania sporów zbiorowych u pracodawców zrzeszonych w Związku i reprezentuje pracodawców w negocjacjach ze stroną społeczną oraz w postępowaniach mediacyjnych. Wspiera pracodawców poprzez organizowanie doradztwa prawnego, ekonomicznego i organizacyjnego. Dostrzegając potrzeby swoich członków dba o rozwój kompetencji kadry menedżerskiej, w tym poprzez organizowanie i finansowe wspieranie kształcenia (studia podyplomowe). Związek inicjuje i wspiera działania o charakterze kulturalnym i społecznym, podejmuje również działania charytatywne w obszarze związanym z działalnością swoich członków. Szczególną uwagę zwraca na pielęgnowanie bogatych tradycji kolejowych w Polsce.