Lubliniana
„Cichy”

Biografia jednego z najmłodszych żołnierzy AK, po wojnie nauczyciela i wychowawcy młodzieży. Niesamowite losy człowieka „w czepku urodzonego”.

Cudzoziemscy nauczyciele Gimnazjum Lubelskiego w latach 1815-1915

Słownik biograficzny nauczycieli Gimnazjum Lubelskiego w latach 1815-1915

Drzewo Krzyża Świętego. Kościół OO. Dominikanów, Lublin

Historia relikwii Drzewa Krzyża Świętego przechowywanych w kościele oo. Dominikanów w Lublinie