Lubliniana
„Cichy”

Biografia jednego z najmłodszych żołnierzy AK, po wojnie nauczyciela i wychowawcy młodzieży. Niesamowite losy człowieka „w czepku urodzonego”.

Jeszcze słychać tętent i rżenie koni

Książka Konstantego Rostworowskiego należy do kręgu tych, jakie ukazują świat, który nieodwracalnie już przeminął.

Labirynt. Reportaże o miłości, samotności i śmierci

Reportaże z przełomu XX i XXI wieku – o miłości, samotności i śmierci

Pamięć wrzosu. Opowieść ułańska

Opowieść o walkach polskiej kawalerii we wrześniu 1939 r.