Historia i biografie
„Cichy”

Biografia jednego z najmłodszych żołnierzy AK, po wojnie nauczyciela i wychowawcy młodzieży. Niesamowite losy człowieka „w czepku urodzonego”.

Amunicja wojskowa 1940-1970

Historia rozwoju amunicji wojskowej w okresie 1840-1870

Bezdroża dziejów Polski. Kraj i emigracja po 1 września 1939 r.

Zbiór rozpraw o historii Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Polskiego Państwa Podziemnego (wyd. II poprawione).

Bezdroża dziejów Polski. Kraj i emigracja po 1 września 1939 r.

Zbiór rozpraw o historii Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Polskiego Państwa Podziemnego (wyd. I).

By czas nie zaćmił... Prace historyczne

Zbiór rozpraw z zakresu II wojny światowej na terytorium Generalnego Gubernatorstwa

Być iluzjonistą

Eseje o słynnych iluzjonistach i sztuce iluzji