Nasze Nowości

Powieść historyczna rozgrywająca się w czasach panowania cesarza Marka Aureliusza (II w. n.e.)

Zbiór refleksji o sytuacji społecznej w Polsce w obliczu fali uchodźców z Ukrainy

Opracowanie na temat różnych aspektów zarządzania uczelniami w okresie kryzysu (głównie pandemii COVID-19)

Historia losów żony i matki polskich żołnierzy poległych w obronie ojczyzny.

Wspomnienia kapitana żeglugi wielkiej, pasjonata morza, myślistwa, miłośnika północno-wschodnich ziem Polski, społecznika.

Opracowanie na temat różnych aspektów działalności współczesnych samorządów lokalnych

Powieść o dojrzewaniu do odpowiedzialności

Historia stadniny koni arabskich w Sachnach na Kresach Wschodnich

Opracowanie na temat okoliczności i warunków ewakuacji polskich zesłańców w ramach Armii gen. W. Andersa

Syntetyczne omówienie wielorakich aspektów lokalnej polityki gospodarczej w Polsce