Nasze Nowości

Zbiór humorystycznych wierszy i anegdot o znanych ludziach teatru, kina, estrady, literatury i sztuki

Losy rycerza Chrystusa i damy jego serca w zwierciadle średniowiecznej obyczajowości

Wspomnienia o Rodzicach na tle życia mieszkańców Tarnowa i okolic w okresie międzywojennym, podczas okupacji i po wojnie

Tom poezji inspirowanej wojną w Ukrainie

Album historyczno-poetycko-malarski poświęcony Żołnierzom Niezłomnym

Projekt nowej organizacji państwa, opartej na przekazaniu władzy w ręce narodu jako jedynego suwerena Polski

Opracowanie na temat okoliczności i warunków ewakuacji polskich zesłańców w ramach Armii gen. W. Andersa