Sztuka
Inspiracje. Literatura i sztuka. Wystawa rysunków i grafik

Pamiątkowy folder z wystawy prac Zofii Kopel-Szulc w Galerii 31 w Lublinie

Józef Abramowicz. Twórczość i działalność artystyczna

Album malarstwa i dokumentacja działalności artystycznej Józefa Abramowicza

Wielopis wielopolis

Eseje o literaturze, sztuce i życiu kulturalnym w Polsce i na emigracji