Godlo Norbertinum
Strona główna
Norbertinum
ul. Długa 5
20-346 Lublin
tel. 81 744 11 58
fax 81 744 11 48
E-MAIL

Dane kontaktowe

ALLEGRO FacebookLogo, 1,6kB

Norbertinum
Wydawnictwo - Drukarnia - Księgarnia
Spółka z o.o.

ul. Długa 5
20-346 Lublin

tel. (+48 81) 744 11 58
fax (+48 81) 744 11 48
norbertinum@norbertinum.pl

REGON: 004162107
NIP: 713-020-77-89

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000184190 (Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego).
Wysokość kapitału zakładowego: 68.706,50 zł

Prezes Honorowy

Norbert Wojciechowski
81 744 11 58 wewn. 22, kom. 601 277 241
norbert.wojciechowski@norbertinum.pl

Zarząd

Prezes, Redaktor Naczelny

Piotr Sanetra
tel. 81 744 11 58 wewn. 27, kom. 513 042 900
piotr.sanetra@norbertinum.pl

Redakcja

Red. Magdalena Ryszkowska
tel. 81 744 11 58 wewn. 26, kom. 512 350 694
magda.ryszkowska@norbertinum.pl

Małgorzata Kulawik
m.kulawik@norbertinum.pl
tel. 81 744 11 58, wewn. 26

Promocja

Małgorzata Wojtysiak
promocja@norbertinum.pl
tel. 81 744 11 58

Dział Handlowy

Kinga Paradowska
tel. 81 744 11 58, kom. 512 350 695
dzial.handlowy@norbertinum.pl

Konta bankowe