Ochrona danych osobowych (RODO)

1. Administratorem Państwa danych jest „Norbertinum” Wydawnictwo – Drukarnia – Księgarnia spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Długiej 5. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, pisząc na adres: ul. Długa 5, 20-346 Lublin, lub drogą e-mailową pod adresem: norbertinum@norbertinum.pl. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych,  tj.: nazwa firmy, imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem i naszą Spółką w zakresie realizacji czynności handlowych lub usługowych, marketingu bezpośredniego produktów lub usług, a także w celu telefonicznego lub SMS przekazywania lub mailowego przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są pracownicy oraz współpracownicy Spółki „Norbertinum”. Państwa dane osobowe nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu gromadzenia kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów i usług, jak również w celach statystycznych.

 

5. Państwa dane osobowe przechowywane dla celów realizacji naszych usług, przesyłania informacji handlowych oraz telefonicznego bądź elektronicznego marketingu bezpośredniego, przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa:

- żądania ich usunięcia,

- żądania sprostowania,

- ograniczenia przetwarzania,

- sprzeciwu wobec przetwarzania,

- żądania ich przeniesienia,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego (którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

7. Wyrażając przez Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

 

8. Administrator bazy danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.