Dane firmowe

NIP 713-020-77-89

 

REGON 004162107

 

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000184190

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy

Wysokość kapitału zakładowego: 68.706,50 zł