Drukarnia

Wykonujemy usługi poligraficzne w technice offsetowej w zakresie produkcji:
 

 • książek
 • broszur
 • czasopism
 • kalendarzy
 • akcydensów:
 • wizytówek
 • karnetów wizytowych
 • zaproszeń
 • formularzy
 • ulotek
 • plakatów
 • blankietów firmowych
 • kart pocztowych
 • klepsydr
 • świadectw
 • dyplomów
 • etykiet

Oferujemy profesjonalną pomoc w przygotowaniu materiału (opracowanie redakcyjne, projekt graficzny, skład i formatowanie komputerowe, naświetlenie). Prowadzimy produkcję nisko- i wysokonakładową. Zapewniamy wysoką jakość produkcji.