Drukarnia

Wykonujemy usługi poligraficzne w technice offsetowej w zakresie produkcji:
 

 • książek
 • broszur
 • czasopism
 • kalendarzy
 • akcydensów:
 • wizytówki
 • karnety wizytowe
 • zaproszenia
 • formularze
 • ulotki
 • plakaty
 • blankiety firmowe
 • karty pocztowe
 • klepsydry
 • świadectwa
 • dyplomy
 • etykiety

Oferujemy profesjonalną pomoc w przygotowaniu materiału (opracowanie redakcyjne, projekt graficzny, skład i formatowanie komputerowe, naświetlenie). Prowadzimy produkcję nisko- i wysokonakładową. Zapewniamy dobrą jakość produkcji.

Osoba odpowiedzialna: Prezes Norbert Wojciechowski