O nas

„Norbertinum” zostało założone w 1989 roku, jako spółka grupy wydawców i poligrafów związanych z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim – pierwsze prywatne wydawnictwo katolickie w Polsce. Jego nazwa nawiązuje do imienia pomysłodawcy przedsięwzięcia, a jednocześnie pierwszego prezesa oficyny – Norberta Wojciechowskiego, a poprzez łacińską końcówkę odwołuje się do tradycji wydawnictw kościelnych („Pallottinum”, „Verbinum” itp.). Jest jednak wydawnictwem prywatnym, niezależnym od struktur kościelnych.

 

W roku 2012 nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu – obecnie pracami „Norbertinum” kieruje Piotr Sanetra.

 

W grudniu 2019 roku decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego została ogłoszona nowa lista wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Znalazło się na niej również nasze wydawnictwo – „Norbertinum” zostało zaklasyfikowane do poziomu I (80 + 20 = 100 punktów). Zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych do współpracy w zakresie publikowania ich osiągnięć.

 

Założycielom spółki przyświecała idea wydawania książek mieszczących się w szeroko rozumianym nurcie kultury chrześcijańskiej, promowanie publikacji, które nie tylko znajdą czytelniczy oddźwięk, ale będą odpowiadać na podstawowe pytania współczesnego człowieka. Wydawca – podobnie jak kapłan, lekarz, nauczyciel – to nie tylko profesja, ale i powołanie, misja, którą należy pełnić wobec społeczeństwa, to także odpowiedzialność za kształt kultury, za dobro wspólne narodu.

 

W ofercie wydawniczej Norbertinum dominuje literatura historyczna, wspomnieniowa, współczesna beletrystyka i liryka, publikacje naukowe i popularnonaukowe z zakresu nauk humanistycznych, nauk społecznych, teologii, filozofii, i innych dziedzin wiedzy. Otwieramy się również na literaturę dziecięcą i młodzieżową.

 

Ważna jest dla nas także tematyka regionalna. Bogactwo inspiracji, jakich dostarcza Lubelszczyzna, pozwala na długotrwałe penetrowanie historii i współczesności naszej „małej ojczyzny”.

 

Szczególną wagę przywiązujemy do publikacji serii wydawniczych. Pierwsza z nich, doceniona przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich nagrodą „FENIKS” za 2002 rok, nosi tytuł „Duchowieństwo polskie w więzieniach, łagrach i na zesłaniu w ZSRR”. Prezentuje ona wspomnienia duchownych represjonowanych przez władze sowieckie za swą działalność duszpasterską. Są to unikalne świadectwa trudnej posługi kapłańskiej, znaczonej odwagą, poświęceniem, nierzadko heroizmem, ukazujące też losy Polaków dotkniętych tragedią zsyłek, prześladowanych za wyznawaną wiarę i przynależność narodową. Opiekę merytoryczną nad serią sprawuje jeden z największych autorytetów w zakresie problematyki wschodniej – prof. dr hab. Roman Dzwonkowski SAC.

 

Z powyższą koresponduje seria „Z nieludzkiej ziemi”, ukazująca relacje Polaków zesłanych w czasie drugiej wojny światowej lub po tzw. wyzwoleniu w głąb ZSRR, do Kazachstanu i na Syberię. Za tę serię w 2005 roku otrzymaliśmy ponownie nagrodę „FENIKSA”. Staramy się zatem uchwycić głosy odchodzącego pokolenia, utrwalić świadectwa żywe, ostatnie, które nie pozwolą uciszyć jęku historii.

 

Kolejna seria – „Głosy ocalonych” – gromadzi relacje Żydów ocalałych z Holocaustu. Autorzy, rozsiani po całym świecie, nierzadko u kresu swego życia, zdobywają się na bolesny trud zaświadczenia o losach własnych i narodu skazanego przez hitlerowców na zagładę. Z tych „odsłon pamięci” wyłania się obraz niezwykle żywy, autentyczny, dopełniający jednostkowym losem ciemną panoramę czasu Holocaustu. Serii patronuje grono znawców problematyki żydowskiej w kulturze polskiej, m.in. ks. prof. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel oraz dr Sławomir J. Żurek (wcześniej cieszyliśmy się obecnością w tym gronie zmarłego w 2004 roku prof. dr. hab. Władysława Panasa).

 

Seria czwarta – „Mistrzowie” – prezentuje wspomnienia luminarzy polskiej humanistyki. W jej ramach udało nam się zachować ostatnie głosy prof. Czesława Zgorzelskiego oraz prof. Ireny Sławińskiej. Ukazały się również tomy wspomnień o prof. Wacławie Borowym i prof. Danucie Paluchowskiej.

 

Serie wydawnicze, aczkolwiek bardzo dla nas ważne, stanowią jednak fragment naszej oferty. Obejmuje ona prawie 900 tytułów autorów nie tylko z Polski, ale i z zagranicy, ze środowisk polonijnych USA, Kanady, Australii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Danii, Belgii, Norwegii, Izraela. Dla Polaków rozsianych po świecie staramy się pełnić rolę pomostu w zaistnieniu na polskim rynku wydawniczym, w kontakcie z polskim czytelnikiem. Nasze wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie w tym zakresie zostało docenione we wrześniu 2003 roku na IV Salonie Książki Polonijnej „Nagrodą Honorową za Publicystykę Historyczną Umacniającą Więź Polonii z Krajem”.

 

Dużą wagę przywiązujemy do opracowania redakcyjnego i kształtu edytorskiego wydawanych przez nas książek. Własna drukarnia pozwala nam na zminimalizowanie kosztów produkcji, co procentuje niską ceną wydawnictw. Dbamy również o dystrybucję publikacji, organizując promocje książek i spotkania z autorami, uczestnicząc w kiermaszach i targach, wysyłając egzemplarze do wybranych bibliotek i redakcji pism specjalistycznych. Posiadamy własną Księgarnię Internetową. Prowadzimy również sprzedaż książek w księgarni stacjonarnej w siedzibie wydawnictwa (ul. Długa 5, Lublin) oraz poprzez sieć hurtowni i księgarni, z którymi od lat współpracujemy.

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą, w której odnaleźć można książki interesujące szerokie grono czytelników.