Godlo Norbertinum
Strona główna
Norbertinum
ul. Długa 5
20-346 Lublin
tel. 81 744 11 58
fax 81 744 11 48
E-MAIL

Wydawnictwo

ALLEGRO FacebookLogo, 1,6kB

Norbertinum jest pierwszym prywatnym wydawnictwem katolickim w Polsce. Zostało założone w 1989 roku, jako spółka grupy lubelskich wydawców i poligrafów. Jego nazwa nawiązuje do imienia pomysłodawcy przedsięwzięcia, a jednocześnie prezesa oficyny - Norberta Wojciechowskiego, a poprzez łacińską końcówkę odwołuje się do tradycji wydawnictw kościelnych („Pallottinum”, „Verbinum” itp.).

Założycielom spółki przyświecała idea wydawania książek mieszczących się w szeroko rozumianym nurcie kultury chrześcijańskiej, promowanie publikacji, które nie tylko znajdą czytelniczy oddźwięk, ale będą odpowiadać na podstawowe pytania współczesnego człowieka. Wydawca - podobnie jak kapłan, lekarz, nauczyciel - to nie tylko profesja, ale i powołanie, misja, którą należy pełnić wobec społeczeństwa, to także odpowiedzialność za kształt kultury, za dobro wspólne narodu.

W ofercie wydawniczej Norbertinum dominuje literatura historyczna, wspomnieniowa, współczesna beletrystyka i liryka, publikacje popularnonaukowe z zakresu teologii, literaturoznawstwa, otwieramy się również na literaturę dziecięcą i młodzieżową. Wydajemy także niskonakładowe książki naukowe.

Ważna jest dla nas również tematyka regionalna. Bogactwo inspiracji, jakich dostarcza Lubelszczyzna, pozwala na długotrwałe penetrowanie historii i współczesności naszej „małej ojczyzny”.

Szczególną wagę przywiązujemy do publikacji czterech serii wydawniczych. Pierwsza z nich, doceniona przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich nagrodą „FENIKS” za 2002 rok, nosi tytuł „Duchowieństwo polskie w więzieniach, łagrach i na zesłaniu w ZSRR”. Prezentuje ona wspomnienia duchownych represjonowanych przez władze sowieckie za swą działalność duszpasterską. Są to unikalne świadectwa trudnej posługi kapłańskiej, znaczonej odwagą, poświęceniem, nierzadko heroizmem, ukazujące też losy Polaków dotkniętych tragedią zsyłek, prześladowanych za wyznawaną wiarę i przynależność narodową. Opiekę merytoryczną nad serią sprawuje jeden z największych autorytetów w zakresie problematyki wschodniej - prof. dr hab. Roman Dzwonkowski SAC.

Druga seria - „Głosy ocalonych” - gromadzi relacje Żydów ocalałych z Holocaustu. Autorzy, rozsiani po całym świecie, nierzadko u kresu swego życia, zdobywają się na bolesny trud zaświadczenia o losach własnych i narodu skazanego przez hitlerowców na zagładę. Z tych „odsłon pamięci” wyłania się obraz niezwykle żywy, autentyczny, dopełniający jednostkowym losem ciemną panoramę czasu Holocaustu. Serii patronuje grono znawców problematyki żydowskiej w kulturze polskiej, m.in. ks. prof. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel oraz dr Sławomir J. Żurek (wcześniej cieszyliśmy się obecnością w tym gronie zmarłego w 2004 roku prof. dr. hab. Władysława Panasa).

Z dwiema powyższymi koresponduje seria „Z nieludzkiej ziemi”, ukazująca relacje Polaków zesłanych w czasie drugiej wojny światowej lub po tzw. wyzwoleniu w głąb ZSRR. Za tę serię w 2005 roku otrzymaliśmy ponownie nagrodę „FENIKSA”.

Staramy się zatem uchwycić głosy odchodzącego pokolenia, utrwalić świadectwa żywe, ostatnie, które nie pozwolą uciszyć jęku historii.

Wreszcie seria czwarta - „Mistrzowie” - prezentuje wspomnienia luminarzy polskiej humanistyki. W jej ramach udało nam się zachować ostatnie głosy prof. Czesława Zgorzelskiego oraz prof. Ireny Sławińskiej. Obecnie przygotowujemy tom wspomnień o Wacławie Borowym.

Serie wydawnicze, aczkolwiek bardzo dla nas ważne, stanowią jednak fragment naszej oferty. Obejmuje ona ponad 430 tytułów autorów nie tylko z Polski, ale i z zagranicy, ze środowisk polonijnych USA, Kanady, Australii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Danii, Belgii, Norwegii. Dla Polaków rozsianych po świecie staramy się pełnić rolę pomostu w zaistnieniu na polskim rynku wydawniczym, w kontakcie z polskim czytelnikiem. Nasze wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie w tym zakresie zostało docenione we wrześniu 2003 roku na IV Salonie Książki Polonijnej „Nagrodą Honorową za Publicystykę Historyczną Umacniającą Więź Polonii z Krajem”.

Dużą wagę przywiązujemy do opracowania redakcyjnego i kształtu edytorskiego wydawanych przez nas książek. Własna Drukarnia pozwala nam na zminimalizowanie kosztów produkcji, co procentuje niską ceną wydawnictw. Dbamy również o dystrybucję publikacji (zob. Księgarnia), organizując promocje książek i spotkania z autorami, uczestnicząc w kiermaszach i targach, wysyłając egzemplarze do wybranych bibliotek i redakcji pism specjalistycznych. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą, w której z pewnością znajdą Państwo dla siebie coś interesującego.

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia dla autorów książek opublikowanych w Norbertinum

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2008

2009

2010