Wydawnictwo punktowane

Pragniemy poinformować, że decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 grudnia 2019 roku została ogłoszona nowa lista wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Znalazło się na niej również nasze wydawnictwo – „Norbertinum” zostało zaklasyfikowane do poziomu I (80 + 20 = 100 punktów).

 

Zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych do współpracy w zakresie publikowania ich osiągnięć.

 

Procedura wydawnicza

 

Zasady recenzowania tekstów

 

Zasady etyki publikacyjnej