Piotr Sanetra

Urodził się 16 lipca 1967 roku w Bielsku-Białej. Wydawca, edytor, autor tekstów krytyczno- i historycznoliterackich (publikacje m.in. w: „Akcencie”, „Przeglądzie Powszechnym”, „Rocznikach Humanistycznych”, „Zamojskim Kwartalniku Kulturalnym”). Absolwent filologii polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej KUL (1993-1995). Współpracownik Katedry Edytorstwa i Tekstologii Instytutu Filologii Polskiej KUL, Podyplomowych Studiów Edytorstwa (1999-2016), E-edytorstwa i Technik Redakcyjnych na Wydziale Humanistycznym UMCS (2020-2021). Członek Zespołu Redakcyjnego „Kalendarza Ekumenicznego” (1999-2001). Redaktor naczelny w wydawnictwie Werset (2009-2010). Pełnomocnik do spraw wydawniczych przy Zarządzie Głównym Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA; członek redakcji półrocznika „Klanza. Pismo Pedagogów i Animatorów” (2011-2012). Członek Stowarzyszenia „W STRONĘ SZTUKI” (2015-2018). Od 1996 roku związany zawodowo z Norbertinum, najpierw jako redaktor, później kierownik redakcji, redaktor naczelny, wiceprezes, a od 8 lutego 2012 roku prezes Zarządu.

Laureat: Polcul Foundation – Wyróżnienia im. Staszki Kuratczyk i Zochy Nawojowskiej za działalność na rzecz ekumenizmu i tolerancji (2001); Medalu 700-lecia Miasta Lublin (2018); medalu „Milito pro Christo” przyznanego przez JE ks. bpa Józefa Guzdka, Biskupa Polowego Wojska Polskiego (2021).