Reklamacje i zwroty

Reklamacje

 

1. Jeżeli po otrzymaniu przesyłki Klient znajdzie w jej zawartości wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, lub niezgodność z treścią zamówienia, powinien odesłać ją przesyłką pocztową na adres: Norbertinum Wydawnictwo - Drukarnia - Księgarnia spółka z o.o., ul. Długa 5, 20-346 Lublin. Do przesyłki należy dołączyć wypełniony i podpisany FORMULARZ REKLAMACJI.

2. W przypadku braku możliwości wymiany publikacji (na przykład z powodu wyczerpania nakładu) Księgarnia zaoferuje możliwość zamiany tytułu na inny równowartościowy lub zwrot kwoty równej cenie publikacji. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych od momentu rozpatrzenia reklamacji, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w „Formularzu reklamacji” lub przekazem pocztowym pod wskazany adres.

3. Księgarnia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Księgarnia zwraca przelewem na konto wskazane przez Klienta w „Formularzu reklamacji” – po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

5. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Księgarnię w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania reklamacji. Księgarnia zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania reklamacji wynikających z nieznajomości Regulaminu.

6. O przebiegu procedury reklamacyjnej Klient będzie powiadamiany indywidualnie.

 

Zwroty

 

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (2011/83/UE), można zrezygnować z zakupionych książek bez podawania przyczyn w ciągu 14 dni liczonych od następnego dnia od doręczenia przesyłki.

2. Zakupiony towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że jest kompletny i nie został w żaden sposób uszkodzony.

3. W przypadku odbioru w siedzibie Wydawnictwa zwracany towar należy dostarczyć do siedziby Wydawnictwa.

4. O rezygnacji (odstąpieniu od umowy) należy powiadomić Księgarnię poprzez wypełnienie FORMULARZA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY, który należy przesłać pocztą elektroniczną (w formie podpisanego skanu, na adres: dzial.handlowy@norbertinum.pl) lub tradycyjną (na adres: Norbertinum Wydawnictwo - Drukarnia - Księgarnia spółka z o.o., ul. Długa 5, 20-346 Lublin).

5. W celu usprawnienia rozpatrywania chęci zwrotu zgłoszenie powinno zawierać: dane Klienta, numer faktury/paragonu, datę zamówienia oraz kwotę transakcji.

6. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniami powstałymi w trakcie przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub używania publikacji zwrot nie zostanie przyjęty.

7. Zwrot publikacji następuje na koszt Klienta. Księgarnia zwraca Klientowi tylko równowartość ceny publikacji.

8. Zwroty będą na bieżąco rozpatrywane przez Księgarnię w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania paczki ze zwracanym towarem.