Księgarnia - Prawo i nauki społeczne
Wartości – interesy – struktury społeczne. Uwarunkowania ludzkiej kreatywności i partycypacji w życiu publicznym  Cena: 18.00 zł
Redakcja Jan Szymczyk

Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2010
Objętość 254 s.
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-421-7

[ Opracowanie naukowe ]

O książce

Tomem Wartości – interesy – struktury społeczne. Uwarunkowania ludzkiej kreatywności i partycypacji w życiu publicznym Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych KUL rozpoczęła edycję serii „Studia nad wartościami. Perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych”. Tytuł prezentowanej serii wydawniczej odnosi się do szeroko rozumianych kategorii aksjologicznych, z perspektywy których socjolog dokonuje oglądów i następnie „konstruuje” obrazy badanych podmiotów i fenomenów życia społecznego. Myślą przewodnią pierwszego tomu jest założenie, że w życiu publicznym, w strukturach społecznych mamy do czynienia m.in. z dwoma „regulatorami” postaw i zachowań. Pierwszy z nich to aksjologiczny wymiar, w obrębie którego funkcjonują różne hierarchie czy systemy wartości, determinujące w taki czy inny sposób kreatywność i partycypację podmiotów w życiu społecznym. Drugi „regulator” – pragmatyczny – obejmuje utylitarne nastawienia do deklarowanych wartości czy prezentowanych publicznie postaw i zachowań, uwarunkowane określonymi interesami (indywidualnymi, grupowymi). Aplikowanie takiego podejścia badawczego pozwala socjologowi na ujmowanie m.in.: różnych społecznych więzi, integracji, ale także dystansów, antagonizmów i hierarchii.


Spis treści


Jan Szymczyk
Zamiast wprowadzenia. O Katedrze Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych

I. Zbiorowi aktorzy życia publicznego. Ruchy społeczne

Edward Balawajder
Wokół teologii ruchu społecznego. Przykład chrześcijańskiej demokracji

Jan Szymczyk
Specyfika nowych ruchów społecznych

II. Dymensje zaangażowania społecznego

Janina M. Zabielska
Praca jako wartość

Marek Pabich
Elementy kultury politycznej w świadomości częstochowskiej młodzieży ponadgimnazjalnej

Justyna Jung
Przejawy aktywności społecznej lubelskich studentów

Agnieszka Brzeska
Funkcje wolontariatu w Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu

Joanna Kubińska
Socjologiczno-aksjologicznych wymiar aktywności sportowej na przykładzie fitness

III. Konteksty mediatyzacji życia społeczno-politycznego

Sebastian Gralec
Media a sfera polityki w kontekście kampanii wyborczych 2005 r. Na podstawie analizy dzienników i tygodników prasowych

Monika Dobrogowska
Formy instrumentalizacji religii w reklamie

Justyna Góźdź
Elementy manipulacji językowej w mass mediach

IV. Pomiędzy przeszłością a przyszłością

Monika Bobrek
Elementy systemu wartości działaczy podziemnej „Solidarności”

Anna Trojszczak
Miasta w PRL. Założenia i rezultaty


« powrót
Ilość