Księgarnia - Historia
Kolejarze w Katyniu i innych miejscach kaźni i męki. Biogramy i dokumenty. Tom 1  Cena: 10.40 zł
Bronisław Wardawy

Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2010
Objętość 280, [2] s. + 24 s. fot. cz.b.
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-419-4

[ Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS ]

Dostępne są również: tom 2 oraz komplet

O książce

Oddawana do rąk Czytelników publikacja prezentuje przedstawicieli jednego z zawodów – kolejarzy, którzy zginęli w Katyniu, Charkowie, Miednoje oraz w innych miejscach kaźni na terenie Związku Sowieckiego. Praca nie została napisana przez zawodowego historyka, ale przez osobę zainteresowaną dziejami narodu polskiego i historią polskiego kolejnictwa, z którym była związana przez 40 lat pracy zawodowej. Autor, w oparciu o źródła archiwalne, dokumentację Ośrodka „Karta”, zbiory biblioteczne oraz materiały pozyskane od osób prywatnych, a także dostępne opracowania, wyszukał i opracował biogramy ludzi związanych z koleją, którzy zginęli wskutek zbrodniczej polityki ZSRS. Jest to pozycja wartościowa i warta uwagi. Autor, w 70. rocznicę „Zbrodni Katyńskiej”, oddaje hołd pomordowanym kolejarzom, ich rodzinom, a także osobom, które w różny sposób współpracowały z koleją.
fragm. Wprowadzenia dr hab. Mirosław Piotrowski, prof. KUL dr Ewa Rzeczkowska

Z tragedią polskich oficerów, zamordowanych w Katyniu, zetknąłem się już jako dziecko, albowiem wychowałem się w rodzinie o głębokich tradycjach katolicko-patriotycznych. W 1943 (o czym dowiedziałem się później) ojciec zdobył niemiecką „gadzinówkę”, w której zamieszczane były wykazy nazwisk polskich oficerów zamordowanych wiosną 1940 w Katyniu. […] Z „problemem katyńskim” zetknąłem się też wiele lat później – przy budowie „Kaplicy Pamięci Kolejarzy” w Sanktuarium Maryjnym w Kałkowie-Godowie k. Starachowic. Moja wiedza sprowadzała się wtedy do nazwisk 14 kolejarzy, którzy zginęli w Katyniu, i właśnie ich upamiętniłem na jednej spośród tablic informacyjnych, zamontowanych wewnątrz kaplicy w roku 1988.
Czytając „Nasz Dziennik”, trafiłem przypadkowo na wykaz osób wywożonych na zagładę do Katynia. Była to stała kolumna ks. prał. Z Peszkowskiego i S. Zdrojewskiego pod tytułem Golgota Wschodu […]. Wśród zamordowanych oficerów były także nazwiska polskich kolejarzy. Właśnie te informacje, zamieszczane w tym dzienniku na przełomie lat 2004/2005, stały się motywem przewodnim mojego opracowania.
Nie bez znaczenia jest również fakt, że urodziłem się w maju 1940, tj. w czasie, kiedy Sowieci dokonali mordów na polskich oficerach w Katyniu, Charkowie i Twerze, wśród których byli także kolejarze. Dlatego czuję się zobowiązany, nie tylko wobec pomordowanych i ich rodzin, ale także wobec ponad półmilionowej rzeszy osób związanych z koleją, opracować temat „katyńskich kolejarzy”.

fragm. Od autora

O Autorze

Bronisław Wardawy – ur. 20.05.1940 w Woli Klasztornej pow. Kozienice. W 1963 w Warszawie ukończył Państwową Szkołę Techniczną o specjalności trakcja elektryczna. Następnie uzyskał dyplomy: inżyniera elektryka w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Lublinie i magistra inżyniera transportu w Radomiu. Pracę na PKP rozpoczął w 1963. Po odbyciu stażu został inspektorem nadzoru, potem głównym inżynierem w Biurze Inwestycji DOKP Lublin. W latach 1990–1998 był zastępcą Głównego Energetyka Okręgu w DOKP Lublin. Karierę zawodową na PKP zakończył 31.12.1999 na stanowisku naczelnika Wydziału Energetyki w DOIK Lublin.
Od 1980 działał w NSZZ „Solidarność” w ramach Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Lublinie. Został przewodniczącym Komisji w Centrali DOKP i Okręgowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w DOKP Lublin. Był również członkiem prezydium MKPK (Międzyokręgowa Komisja Porozumiewawcza Kolejarzy) i Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „S” we Wrocławiu, następnie w Warszawie.
Internowany podczas stanu wojennego 13.12.1981, więziony w Zakładzie Karnym we Włodawie. Po wyjściu z więzienia w lutym 1982 podjął działalność najpierw w podziemiu, następnie w reaktywowanym NSZZ „Solidarność”; pełnił te same funkcje co przed stanem wojennym. W latach 1990–1994 sprawował urząd radnego w Ratuszu z ramienia Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzny; został wybrany w pierwszych wolnych wyborach po odzyskaniu niepodległości w Polsce. Po przejściu na emeryturę od 2000 został przewodniczącym Komisji Koordynacyjnej Emerytów i Rencistów PKP przy Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”. Jest również wiceprezesem Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Lublinie.


Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Związku Pracodawców Kolejowych, Warszawa

Spis treści

Od wydawcy
Od autora (Bronisław Wardawy)
Przedmowa. Kolejarze polscy ofiarą totalitaryzmu (prof. Jerzy Julian Węgierski)
Świadectwo ran (abp Józef Życiński)
Wprowadzanie (dr hab. Mirosław Piotrowski, dr Ewa Rzeczkowska)
Refleksja (Andrzej Wach)
Słowo wstępne (Krzysztof Mamiński)
I. Katyń
1. Kozielsk – Las Katyński
Dokumenty
2. Starobielsk – Charków
3. Ostaszków – Twer, Miednoje
4. Kijów – Więzienie NKWD, ul. Korolenkiwska 17, Cmentarz w Bykowni
5. Mińsk – Więzienie NKWD „Amerykanka”, Cmentarz Kuropaty
6. Kalendarium katyńskie
List Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego do Rodzin Katyńskich przygotowany na uroczystość 10 kwietnia 2010 r. w Katyniu
Zaginionemu bratu« powrót
Ilość