Księgarnia - Literaturoznawstwo, językoznawstwo
Logos, byt, harmonia. Antoniego Langego czytanie kultury  Cena: 18.00 zł
Paweł Wojciechowski

Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2010
Objętość 235 s.
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-384-5

[ Rozprawa naukowa – kulturoznawstwo ]

Przedmowa: Joanna Jasińska

O książce

Książka jest rozprawą doktorską; prezentuje „wiele trafnych odczytań myśli krytycznej i oryginalnych dzieł literackich Antoniego Langego, wypełnia także interpretacyjne mniej zbadane obszary świadomości kulturowej Młodej Polski” (prof. A.Z. Makowiecki). „Dużym walorem książki Pawła Wojciechowskiego jest umiejętność rozszyfrowania palimpsestowej struktury tekstów Antoniego Langego. W zaproponowanej tu lekturze rozszyfrowane zostają wykorzystane przez artystę interteksty. Podkreślić trzeba także kompetencje autora w dziedzinie filozofii i projektów antropologicznych przełomu XIX i XX wieku” (prof. E. Paczoska). Rozważania zogniskowane są wokół symboli oświetlających dokonywaną przez pisarza lekturę kultury oraz uniwersaliów egzystencjalnych determinujących jego portret duchowy.


O Autorze

Paweł Wojciechowski, ur. 1971 r., doktor nauk humanistycznych, historyk literatury, poeta. Interesuje się europejskimi zjawiskami literackimi i kulturowymi XIX i XX w., zagadnieniami z zakresu antropologii kultury, ze szczególnym uwzględnieniem portretu człowieka w tekstach kultury. Autor artykułów naukowych, które publikował m.in. w książkach: Śmierć w literaturze i kulturze drugiej połowy XIX wieku (2002), Czytanie modernizmu (2004), Modernizm: Spotkania. Antologia (2008), Literaturoznawstwo. Historia, teoria, metodologia, krytyka (2008) oraz w czasopismach: „Od – do. Literatura – kultura – wiek XIX”, czasopismo internetowe Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Uniwersytetu Warszawskiego (2006), „Obóz” 2007, nr 47. Wydał też dwa tomiki poetyckie: Głos we wnętrzu łzy (1999) i Szepty harf (2002).


« powrót
Ilość