Księgarnia - Literaturoznawstwo, językoznawstwo
Widziane z Ameryki. Szkice historyczne i literackie  Cena: 20.00 zł
Jerzy R. Krzyżanowski

Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2009
Objętość 540 s., 3 s. il. kolor., 2 rys., 2 mapy
Format 170 x 240 mm mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-375-3

[ Nauka o literaturze ]

O książce

Książka wydana z okazji jubileuszu 50 lat pracy twórczej oraz pracy dydaktycznej prof. Jerzego R. Krzyżanowskiego na amerykańskich uniwersytetach. Gromadzi pięćdziesiąt szkiców, stanowiących część Jego dorobku naukowego i publicystycznego, ogłaszanego w ciągu pół wieku pracy na amerykańskich uniwersytetach. Zbiór tworzą dwie części: Szkice historyczne i Szkice literackie. Szkice zebrane w części I mają charakter autobiograficzny, są wspomnieniem wydarzeń historycznych, zwłaszcza pewnych fragmentów dziejów AK, której żołnierzem był Autor w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej. Szkice literackie rozpoczyna cykl prac poświęconych Henrykowi Sienkiewiczowi, będących hołdem złożonym pamięci Ojca, prof. Juliana Krzyżanowskiego (1892–1967). Innym, obszerniejszym zbiorem prac jest sześć szkiców o pisarstwie Włodzimierza Odojewskiego, zwłaszcza o jego powieściach i opowiadaniach z tzw. cyklu podolskiego. Trzy szkice Autor poświęcił W.S. Kurniczakowi, amerykańskiemu pisarzowi publikującemu w języku angielskim, dotykającego w swoich powieściach spraw polskich. Większość prac zebranych w tomie szkiców była publikowana w języku polskim w periodykach emigracyjnych i w pracach zbiorowych.

Spis treści

Wstęp

Część I: Szkice historyczne
Teatr AK w Sowietach
Ostatni etap: Stalinogorsk
Niezłomny mjr Kawecki
„Russkij dymok i anglijskij dymok”...
Ucieczka z sowieckiego Griazowca
Alfred Paczkowski „Wania”
Kąkolewnica – podlaski Katyń
Powrót „Zapory”
Magnes diaspory
To nie sztuka zrobić KUK-a
Jak robiliśmy Encyklopedię
O bohaterze nie tylko literackim
Dziennikarstwo i polityka: Melchior Wańkowicz i Jerzy Giedroyć
Wspomnienie o przyjacielu [Wojciechu Rostafińskim]

Część II: Szkice literackie
Znaczenie „Listów z podróży do Ameryki”
Na kalifornijskim szlaku Sienkiewicza
Sienkiewicz w Wyoming, czyli „trick or trip”
Amerykańska recepcja Trylogii
Amerykańskie spotkania z Sienkiewiczem
Amerykańska recepcja „Krzyżaków”
Jak Pan Zagłoba brzmi po angielsku
O „kawalerskich dowcipach” Sienkiewicza
Dwie powieści o antycznym świecie – „Ben Hur” i „Quo vadis”
Amerykańskie pogłosy „Chłopów” Reymonta
Jasnogórska pielgrzymka Reymonta
Kresy w powieści powojennej
Kreowany świat Kresów Włodzimierza Odojewskiego
Motywy religijne w twórczości Włodzimierza Odojewskiego
Czas w powieści Włodzimierza Odojewskiego
Włodzimierz Odojewski a źródła
Podróż z Oksaną
Włodzimierz Odojewski po pięćdziesięciu latach
Beaty Obertyńskiej dom niewoli
Ostatni żart Witkiewicza
Mistrzyni literackiej miniatury
Kanadyjscy krytycy o Rafale Malczewskim
Struktura powieści Wiesława Stanisława Kuniczaka „The Thousand Hour Day”
Dwie Katarzyny
Trylogia Wiesława Stanisława Kuniczaka
„Nie trzeba głośno mówić” – powieść historyczna czy polityczna?
Lublin Józefa Łobodowskiego
Trzy trudne powroty
Złote półwiecze polonistyki w USA
Zjazd Renesansowy w Indianie
Biografia a powieść biograficzna. Na marginesie książki „Generał. Opowieść o Leopoldzie Okulickim”
Dwadzieścia pięć lat „Pamiętnika Literackiego”
Refleksje nad „Słownikiem współczesnych pisarzy polskich”
Pisarze emigracyjni w nowym słowniku pisarzy
O potrzebie literatury emigracyjnej
Pochwała latarników

Jerzy Roman Krzyżanowski. Pseudonim konspiracyjny: „Szpic”. Kryptonim: jrk – historyk literatury, krytyk literacki, autor powieści i opowiadań. Bibliografia (oprac. Beata Dorosz)

Summary
Nota biograficzna
Indeks nazwisk

O Autorze

Jerzy R. Krzyżanowski – emerytowany profesor literatury na Ohio State University w Columbus (Ohio). Urodził się 10 grudnia 1922 r. w Lublinie. Jest synem prof. Juliana Krzyżanowskiego. Przed II wojną światową związany z ZHP. W okresie okupacji żołnierz Armii Krajowej w oddziale partyzanckim „Szarugi”. W latach 1944-1947 więziony w sowieckich obozach internowanych dla żołnierzy AK. W 1959 r. ukończył Wydział Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i wyjechał do Stanów Zjednoczonych. W latach 1947-1959 pracował w instytucjach wydawniczych, m.in. w Państwowym Wydawnictwie Naukowym, gdzie był jednym z pierwszych pracowników Redakcji Encyklopedii PWN. Sześć lat później, w 1965 r., uzyskał tytuł doktora filozofii w dziedzinie literatury porównawczej na University of Michigan. Wykładał literaturę polską na University of California (Berkeley), University of Michigan, University of Colorado, University of Kanas i Ohio State University. Otrzymał wiele wyróżnień, m.in. członkostwo honorowe stowarzyszenia Phi Beta Kappa, członkostwo honorowe Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, dwukrotnie Nagrodę Honorową im. Bolesława Prusa, nagrodę Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Jest członkiem polskich i amerykańskich towarzystw naukowych, m.in. The Polish Institute of Arts and Sciences in America. Odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem oficerskim i Komandorskim Orderu Zasługi RP.
Opublikował liczne prace na temat literatury polskiej, współpracując z periodykami naukowymi w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Anglii, We Francji, w Kanadzie, Austrii i w Niemczech, oraz dwie monografie (Ernest Hemingway, Warszawa 1963; Władysław Stanisław Reymont, New York 1971), zbiór esejów krytycznych (Legenda Samosierry i inne prace krytyczne, Warszawa 1987), tom opowiadań (Dekady. Opowiadania lubelskie, Lublin 2006), osiem powieści (Generał. Opowieść o Leopoldzie Okulickim, Londyn 1980; Diana, New York 1986; Banff, Paryż 1988; U „Szarugi”. Partyzancka opowieść, Lublin 1995, wyd. 2, Lublin 2004; Ariadne, Lublin 1998; Afrodyte, Lublin 1999; Myślę, że wrócę kiedyś..., Londyn 2001; Gdybym cię opuścił..., Lublin 2007) oraz antologię Katyń w literaturze (Lublin 1995; wyd. 2, Lublin 2003; wyd. 3, Lublin 2010) i Widziane z Ameryki. Szkice literackie i historyczne, Lublin 2009.« powrót
Ilość