Księgarnia - Duchowość i teologia
Echo Ewangelii (2)  Cena: 14.00 zł
Ks. Ryszard K. Winiarski

Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2009
Objętość 168, [4] s.
Format 125 x 195
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-393-7
ISSN 2080-3363

[ Rozważania duchowe na bazie tekstów Ewangelii ]

O książce

Książka jest kontynuacją osobistej refleksji Autora nad Ewangelią, podobnie jak w pierwszym tomie, gromadzi medytacje wzbogacone o nowe doświadczenia nabyte w bezpośrednim kontakcie z ludźmi. Zebrane teksty najpierw trafiają na stronę internetową Szkoły Formacji Duchowej, by po kilku miesiącach życia na forum internetowym otrzymać drugie, książkowe życie.
Autorowi nie chodzi o klasyczną egzegezę, ani tym bardziej o teologię biblijną, ale o wydobycie z Ewangelii tego, co stanowi jej wyrafinowany smak i rzeczywisty walor odżywczy dla ludzkiej wiary. Rozważania prowadzone są językiem egzystencjalnym, czyli tak, by czytelnik mógł otrzymać swoisty klucz interpretacyjny historii swojego życia. W końcu dla człowieka najważniejsze jest spotkanie z Bogiem w faktach codzienności. Fakty to podstawowy i najbardziej uniwersalny język, jakim Bóg komunikuje się ze wszystkimi ludźmi. Jednak w wielości sprzecznych i wykluczających się interpretacji chodzi o to, by odkryć tę jedną – prawdziwą.


Spis treści

Od Wydawnictwa

Wielkie czy małe – jednakowo ważne
Ukąszeni przez demona szukają życia
Trzcina myśląca w planach Bożych
Zwiastowanie Józefa
Sen o rodzinie
Uchylić nieba ludizom
Mesjasz – Baranek Boży
Rybacy przychodzą i odchodzą
Błogosławieństwa wśród przekleństw
Kuszenie pozorami dobra
Podwójna pieczęć Tajemnicy
Studnia życia
Ślepiec drogowskazem
Zwycięzca śmierci
Niedziela Męki Pańskiej
Miłosierdzie Boże dla obecnych
Wspólnota uczniów, a nie sierot
Wniebowstąpienie – horyzont nadziei
Rozmowy z Nikodemem
Ukryta siła fundamentu
Celnik – adresat Bożego miłosierdzia
Świadectwo zamiast musztry paradnej
Tajemnica słodkiego jarzma
Chciwości nic nie usprawiedliwia
Gotowość na koniec świata
űródło rozłamów
Problem pierwszych i ostatnich miejsc
Płytkie relacje – głęboki problem
Wracajmy mimo wszystko!
Wielka waga małych rzeczy
Posłuszeństwo prawdziwe i pozorne
Bogacz i Łazarz – trudne sąsiedztwo
Bez wiary – podwójnie nieużyteczni
Niewdzięczność obdarowanych
Wdowa silniejsza od sędziego i prześladowcy
Faryzeusz osądza Quasimodo
Powroty na miarę Zacheusza
Piękno i pustka świątynnych murów
Ukrzyżowany Król Wszechświata

O Autorze

Ks. Ryszard Krzysztof Winiarski urodził się w 1961 roku w Bełżycach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1987 roku. W latach 1991–2004 sprawował obowiązki proboszcza parafii Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie. W latach 2004–2008 proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Lublinie. Był kapelanem szpitala SPZOZ i hospicjum im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty w Puławach, a także duszpasterzem środowisk twórczych i naukowych okręgu puławskiego. Od lipca 2013 roku piastuje urząd proboszcza w parafii św. Jana Nepomucena w Dorohusku. Przewodniczący kapituły Nagrody Angelus. Autor biblijnych katechez w Radiu eR i Radiu Lublin. Redaktor prowadzący miesięcznika „Wspólnota Puławska”. W duchowych poszukiwaniach czerpie z doświadczeń Drogi Noekatechumenalnej, Ojców Pustyni oraz charyzmatu Sióstr Jezusa Miłosiernego. Wydał kilka tomików wierszy i zbiorów rozważań: Czas powrotu (1992), Zrywanie masek (1993), Uczta marnotrawnych (1995, 1996), Wolny wybór (1999), Droga krzyżowa współczesnego człowieka (2000), Portret z Ojczyzną (2000), Drogi i rozdroża (2003), Droga krzyżowa, droga nadziei (2004), Anioły przedmieścia (2005), Proboszcz obecnych i nieobecnych (2006), Echo Ewangelii I–IV (2008–2012), Panteon rozproszony (2011). Publikował na łamach: „Tygodnika Solidarność”, „Frondy”, „Gazety Wyborczej”, „Gościa Niedzielnego”, „Niedzieli”, „Naszego Dziennika”, „Gazety Wyborczej”, „Być sobą”, „Przeglądu Katolickiego”, „Angelusa Bronowickiego”, „Wspólnoty Puławskiej”.


« powrót
Ilość