Księgarnia - Literaturoznawstwo, językoznawstwo
Między literaturą a medycyną, cz. II: Problemy psychologiczne ludzi cierpiących w badaniach interdyscyplinarnych  Cena: 18.00 zł
Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2007
Objętość 503 s.
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-287-9

[ Praca zbiorowa – Literaturoznawstwo, Nauki medyczne, Psychologia ]

O książce

Artykuły zebrane w tym tomie stanowią pokłosie sympozjum będącego częścią cyklicznych spotkań literaturoznawców, psychologów i przedstawicieli nauk medycznych. Ich treścią są zarówno analizy dzieł literackich pod kątem uobecnianych w nich problemów cierpienia, jak i próba poszukiwań wpływów życiowych sytuacji autora na tworzoną przez niego literaturę.
Oddajemy do rąk Czytelników kolejną książkę z cyklu „Między literaturą a medycyną”. Zawarte w niej badania literackie, jak również medyczne, posiadają wspólny mianownik, który dotyczy wszechstronnego oglądu psychiki cierpiących na różne choroby pacjentów. Każdy człowiek doświadczony cierpieniem odbiera je inaczej, w zależności od schorzenia, szans wyzdrowienia lub braku wiary w utrzymanie się przy życiu. Każdy chory reaguje też na cierpienie zgodnie ze swoją osobowością, swoistą mądrością życiową i skalą wypracowanej przez siebie w ciągu krótszego lub dłuższego życia ludzkiej wytrzymałości i cierpliwości. Wiele doświadczeń z tego zakresu posiadają lekarze i cały personel medyczny i o tym po części traktują poszczególne artykuły, zawarte w tej pracy zbiorowej.


Fragm. Słowa wstępnego

Spis treści

I. Lekarze wobec psychicznych konsekwencji ludzi cierpiących

Roman Tokarczyk, Próba klasyfikacji opisów relacji pacjent–lekarz
Ida Kinalska-Pietruska, Zaburzenia psychiczne u chorych na cukrzycę
Andrzej Nowakowski, Cukrzyca chorobą cywilizacyjną XX wieku
Jerzy Toczołowski, Paweł Klonowski, Piotr Oleś, Stanisław Steuden, Komfort widzenia – ocena jakości życia w chorobach ocznych
Jan Pietruski, Problemy psychologiczne u ludzi z zaburzeniami słuchu
Anna Grzywa, Zachowania samobójcze

II. Literackie i medyczne obrazy bólu, cierpień i doświadczeń chorobowych

Ryszard Zajączkowski
, Autobiografia bólu. Doświadczenie choroby w prozie Aleksandra Wata
Jerzy Supady, Cierpienie więźniów a lekarze GUŁagu w świetle literatury łagrowej
Ludmiła Siryk, Cierpienie i postawy poetów ukraińskich w więzieniach i łagrach sowieckich
Danuta Ochojska, Niektóre psychospołeczne aspekty funkcjonowania rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym umysłowo,
Justyna Cwalina, Problemy psychologiczne dzieci długo leczonych na przykładzie pacjentów ze skróconą kończyną
Aneta Libera, Jan Oleszczuk, Psychologiczna sytuacja rodziców po stracie dziecka
Jacek Szpak, Jadwiga i Leon Sapiehowie wobec choroby i śmierci swoich dzieci
Jolanta Zawora, Przeżycia dziecka-zesłańca na podstawie prozy Jerzego Krzysztonia
Jarosław Sak, Rafał Patryn, Agnieszka Przygoda-Dreher, Krzysztof Marczewski, Jaki kolor ma cierpienie? Próba „przestrzennej” analizy ludzkiego cierpienia
Marian Semczuk, Katarzyna Szymona, Psychologiczne uwarunkowania ciąży
Lucyna Patyjewicz, Aborcja i środki wczesnoporonne z perspektywy lekarskiego sumienia
Wiesława Trendak, Zespół stresu pourazowego w opisach literackich i diagnostyce psychologiczno-psychiatrycznej
Monika Kowalik-Małkiewicz, Człowiek u kresu życia – postawa pacjenta wobec śmierci
Leon Kowalczyk, Lekarz wobec cierpienia i śmierci chorego

III. Pisarze, bohaterowie, lekarze, pacjenci i ich autobiograficzne zwierzenia

Marek Paryż
, Opisy stanów kataleptycznych i motywy przedwczesnego pogrzebu w opowiadaniach Edgara Allana Poego
Aleksandra Kędzierska, Angielscy pacjenci w prozie i poezji Wielkiej Wojny 1914–1918
Józef Kocur, Wpływ czynników psychobiologicznych na funkcjonowanie jednostek i społeczeństw
Katarzyna Prokop, Intuicja lekarska jako dar przenikania do dusz pacjentów w „Księdze z San Michele” Axela Munthe'a
Biruta Fąfrowicz, Pięćdziesięcioletnie obserwacje konsekwencji zachorowania na gruźlicę
Eugenia Łoch, Gruźlica i jej konsekwencje psychiczne w świetle relacji dziennikarskich Stefana Żeromskiego
Grażyna Górnicka, Tajemnicza choroba Fryderyka Chopina
Agnieszka Prymak-Lewtak, Romantyczna podróż do litewskiego kurortu – Druskienniki Ignacego Kraszewskiego
Alicja Nasiłowska-Barud, Literackie ujęcie chorób somatycznych i zaburzeń psychicznych na podstawie powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”
Beata Muchorowska-Bryk, Kreacja bohatera dotkniętego paraliżem w „Puszczy” Józefa Weyssenhoffa
Julianna Bednarczuk, Choroby psychiczna bohaterów Stefana Grabińskiego
Marian Stępień, Literacki obraz choroby psychicznej
Bogdan Nowicki, Heteropatyczne stany uczuciowe Brunona Schulza w „Księdze listów”
Eligiusz Szymanis, Pokonać literaturą – konstrukcja artystyczna powieści Anny Mazurkiewicz „Jak uszczypnie, będzie znak”
Natalia Lipszyc, Naznaczenie nowotworem w powieści Anny Mazurkiewicz „Jak uszczypnie, będzie znak”
Aleksandra Wieczorek, Pacjent w rosyjskim szpitalu psychiatrycznym. Kreacja bohatera i semantyka przestrzeni szpitalnej (na przykładzie utworów A. Garszyna, A. Czechowa i L. Andriejewa)
Joanna Tarkowska, Przykłady patologii społecznych w naturalistycznej prozie Ludmiły Pietruszewskiej (nowela „Malieńkaja Groznaja”)
Julia Diatczyk, Schizofrenia paranoidalna w na przykładzie głównego bohatera powieści „Mały bies” F. Sołoguba
Gerard Guźlak, Problem leczenia w wybranych nowelach Antoniego Czechowa i Jarosława Iwaszkiewicza
Anna Herzyk, Między studium przypadku a opisem literackim. Bohaterowie i autorzy nowel neuropsychologicznych

IV. Różne warianty badań nad psychologicznymi aspektami cierpienia

Katarzyna Markiewicz, Bożydar L. J. Kaczmarek
, Oblicza integracji
Lucyna Patyjewicz, Wartość moralna osoby niepełnosprawnej psychicznie w konfrontacji z rzeczywistością
Agnieszka Ogonowska, O terapeutycznej roli telewizji w świetle wybranych gatunków real-TV
Barbara Niżankowska-Półtorak, Poczucie sensu życia u osób dorosłych będących w kryzysie. Prezentacja przypadków terapeutycznych
Mariola Żuk, Rozważania o pozytywnym myśleniu inspirowane literaturą
Fanne Curakowa, Interpretacja „Przygód dobrego wojaka Szwejka” z medycznego punktu widzenia
Krzysztof Chrzanowski, Rehabilitacja sanatoryjna a rehabilitacja kliniczna

Indeks osób


« powrót
Ilość