Księgarnia - Literaturoznawstwo, językoznawstwo
Wiedza astronomiczno-fizykalna w twórczości literackiej Bolesława Prusa  Cena: 14.00 zł
Henryk Piersa

Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2007
Objętość 95, [1] s.
Format 147 x 205 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-289-3

[ Opracowanie o twórczości Bolesława Prusa ]

O książce

Wśród polskich pisarzy XIX w. Prus jest tym twórcą, w którego utworach literackich i publicystycznych występuje wyjątkowo dużo nazw oraz opisów różnych urządzeń technicznych, przyrządów fizycznych, terminów i praw, nieraz dłuższych wypowiedzi i rozważań o charakterze przyrodniczym. Jakkolwiek wśród różnych wtrętów do fabuły utworu pojawiają się dygresje z chemii, medycyny czy psychologii, to jednak treściowo dominują informacje z fizyki, astronomii, w tym i kosmogonii. [...] Tematyce fizykalnej i astronomicznej poświęcał Prus felietony zamieszczane w różnych, ukazujących się wówczas czasopismach. Interesującą nas wiedzę odnajdujemy również w utworach literackich sensu stricto, i to zarówno w powieściach jak i małych formach: nowelach lub opowiadaniach. Zgodnie z tytułem pracy, interesować nas będzie przede wszystkim wiedza zawarta w utworach literackich. Informacje pochodzące z felietonów mają ukazać całe bogactwo wiedzy fizykalno-astronomicznej i technicznej, jaką dysponował Prus i z której tylko nieznaczną część wykorzystał w dziełach literackich. Poza tym, porównanie wiedzy publicystycznej z informacjami zawartymi w utworach literackich pozwoli zrozumieć niejedną lakoniczną wypowiedź zawartą w tych ostatnich.

Henryk Piersa, fragm. Wstępu

Książka prof. Henryka Piersy stanowi istotne dopełnienie stanu badań nad twórczością Prusa, analizuje i kompetentnie wyjaśnia zagadnienia, których duże znaczenie dotąd intuicyjnie wyczuwali humaniści, zwracając tylko uwagę na sam fakt obecności tej problematyki w strukturze dzieł pisarza, ale nie ustosunkowując się – bo było to z powodów oczywistych niemożliwe – merytorycznie do istoty rzeczy. Autor spełnił więc oczekiwania historyków literatury i wyjaśnił im szereg zagadkowych lub wprowadzających w zdziwienie zjawisk w twórczości autora Lalki. Praca prof. Piersy, filozofa przyrodoznawstwa i fizyka, jest przykładem pożytecznej współpracy interdyscyplinarnej różnych nauk.

prof. dr hab. Stanisław Fita

Spis treści

Wstęp

Rozdział I: Edukacja matematyczno-fizyczna Aleksandra Głowackiego
1. Studia w Szkole Głównej Warszawskiej
2. Samodzielne studia i działalność popularyzatorska Prusa

Rozdział II: Wiedza astronomiczna
1. Powstanie Układu Słonecznego
2. Eksplikacja biblijnego potopu
3. Inne wiadomości z astronomii

Rozdział III: Wiedza fizykalna
1. Fizyka makroskopowa
1.1. Zasada zachowania energii
1.2. Zjawiska falowe
1.3. Eter kosmiczny
2. Molekularno-atomowa budowa materii

Rozdział IV: Wynalazki
1. Prototyp samochodu
2. Balony i sterowce
3. Telefon, telegraf, kinetograf Edisona
4. Kinematograf

Rozdział V: Opisy fantastyczne
1. Metal lżejszy od powietrza
2. Laboratorium Geista-Gneista
3. Kamera obscura
4. Inne opisy

Zakończenie
Aneksy
Bibliografia


« powrót
Ilość