Księgarnia - Eseistyka i publicystyka
Iść za marzeniem... Opowiadania i eseje krytyczne  Cena: 15.00 zł
Jerzy R. Krzyżanowski

Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2014
Objętość 183, [1] s.
Format 147 x 208 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-517-7

[ Opowiadania i szkice historyczno-literackie ]

O książce

Jerzy R. Krzyżanowski, fragm. Wstępu:

„Moje prace literackie koncentrowały się przede wszystkim na przełomowym dla mnie okresie opuszczenia Polski, jak się obawiałem, na zawsze. Zapuszczałem wtedy z wolna korzenie w grunt amerykański, co w latach pięćdziesiątych nie zdarzało się często. Powoli, stopniowo na gruncie tym czułem się coraz pewniej, a ówczesna bogata możliwość zmian miejsc pracy i publikowania sprzyjała dobremu samopoczuciu. Był to także okres nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni, czego kilka świadectw tu zamieszczam tym chętniej, że większość wspomnianych ludzi już nie żyje. Pisałem też współcześnie o pisarzach i wydawnictwach krajowych, często przez amerykańską Polonię niedostrzeganych lub zgoła lekceważonych. Równocześnie rejestrowałem niektóre wydarzenia, nadając im formę literackiej fikcji i wspomnień pozwoli dzisiejszemu czytelnikowi lepiej zrozumieć procesy psychologiczne i socjalne, jakie przez lata stały się moim skromnym udziałem”.

Z noty na okładce:

Emerytowany profesor Jerzy R. Krzyżanowski jest autorem od wielu lat związanym z Wydawnictwem „Norbertinum”. Począwszy od roku 1995, opublikował tu znakomitą większość swego dorobku naukowego i pisarskiego. W ten sposób symbolicznie wraca do Lublina, gdzie się urodził, wychowywał i kształcił. Mimo że od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych, utrzymuje żywy kontakt z lubelskim środowiskiem literackim, które dwukrotnie przyznało mu prestiżową Nagrodę Literacką im. Bolesława Prusa. Urodzony w roku 1922, wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina. Jego małżonka, Danuta Krzyżanowska, jest także lublinianką; mieszka w Gdańsku-Oliwie. Zaawansowany wiek nie pozwolił mu tym razem na przyjazd do Polski ani do Anglii, gdzie Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie przyznał mu w tym roku powtórnie nagrodę za całokształt twórczości zawierającej powieści, opowiadania i prace krytyczne. Wybór tych prac, publikowanych za granicą lub dotychczas nigdzie nie ogłaszanych, Czytelnik znajdzie pod okładką niniejszej książki. Jest ona jedenastym tytułem opublikowanym przez Jerzego R. Krzyżanowskiego w Wydawnictwie „Norbertinum”.

O Autorze

Jerzy R. Krzyżanowski – emerytowany profesor literatury na Ohio State University w Columbus (Ohio). Urodził się 10 grudnia 1922 r. w Lublinie. Jest synem prof. Juliana Krzyżanowskiego. Przed II wojną światową związany z ZHP. W okresie okupacji żołnierz Armii Krajowej w oddziale partyzanckim „Szarugi”. W latach 1944-1947 więziony w sowieckich obozach internowanych dla żołnierzy AK. W 1959 r. ukończył Wydział Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i wyjechał do Stanów Zjednoczonych. W latach 1947-1959 pracował w instytucjach wydawniczych, m.in. w Państwowym Wydawnictwie Naukowym, gdzie był jednym z pierwszych pracowników Redakcji Encyklopedii PWN. Sześć lat później, w 1965 r., uzyskał tytuł doktora filozofii w dziedzinie literatury porównawczej na University of Michigan. Wykładał literaturę polską na University of California (Berkeley), University of Michigan, University of Colorado, University of Kanas i Ohio State University. Otrzymał wiele wyróżnień, m.in. członkostwo honorowe stowarzyszenia Phi Beta Kappa, członkostwo honorowe Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, dwukrotnie Nagrodę Honorową im. Bolesława Prusa, nagrodę Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Jest członkiem polskich i amerykańskich towarzystw naukowych, m.in. The Polish Institute of Arts and Sciences in America. Odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem oficerskim i Komandorskim Orderu Zasługi RP.
Opublikował liczne prace na temat literatury polskiej, współpracując z periodykami naukowymi w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Anglii, We Francji, w Kanadzie, Austrii i w Niemczech, oraz dwie monografie (Ernest Hemingway, Warszawa 1963; Władysław Stanisław Reymont, New York 1971), zbiór esejów krytycznych (Legenda Samosierry i inne prace krytyczne, Warszawa 1987), tom opowiadań (Dekady. Opowiadania lubelskie, Lublin 2006), osiem powieści (Generał. Opowieść o Leopoldzie Okulickim, Londyn 1980; Diana, New York 1986; Banff, Paryż 1988; U „Szarugi”. Partyzancka opowieść, Lublin 1995, wyd. 2, Lublin 2004; Ariadne, Lublin 1998; Afrodyte, Lublin 1999; Myślę, że wrócę kiedyś..., Londyn 2001; Gdybym cię opuścił..., Lublin 2007) oraz antologię Katyń w literaturze (Lublin 1995; wyd. 2, Lublin 2003) i Widziane z Ameryki. Szkice literackie i historyczne, Lublin 2009.


Spis treści

Kilka słów zamiast wstępu

Przekraczanie granic
Wątki żydowskie w twórczości W. S. Kuniczaka
Sienkiewicz jako bohater romansu Susan Sontag In America
Malarz Gór Skalistych
Nad antologią katyńską
Katyń – świętość i błoto
O potrzebie poezji
Z generałem „Marcinem” w Rosji
Tuwim, Krzyżanowski i AK
O Piątej Dywizji Syberyjskiej
Spotkanie w Aspinwall. Opowieść hipotetyczna
Złote Piaski
Nevern Square
Sierra Nevada

Wśród cieni przyjaciół

Tadeusz Wyrwa
Wojciech Rostafiński
Magnus Jan Kryński
W. S. Kuniczak
Janusz K. Zawodny, wielki Polak, wielki uczony
Stanisław Marczewski „Tadek”
Stanisław Łokuciewski „Mały”

Wiersze obozowe

Broń z nieba
Siedemnasta piętnaście

űródła tekstów


« powrót
Ilość