Księgarnia - Prawo i nauki społeczne
Wartości moralne maturzystów słowackich na przykładzie diecezji spiskiej   Cena: 30.00 zł
Ondrej Stefanak

Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2013
Objętość 466, [1] s.
Format 182 x 258 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-462-0

[ Rozprawa naukowa ]

O książce

Świat, w którym ta młodzież znalazła się, nie jest światem stabilnym, uporządkowanym, łatwym. W tradycyjnych społeczeństwach, które z obecnego punktu widzenia można nazwać stabilnymi, funkcjonowały jednolite kryteria wartościowania natury religijnej i moralnej. [...] We współczesnych pluralistycznych społeczeństwach sytuacja staje się całkowicie odmienna. Większość wysoko rozwiniętych demokracji zbliża się do stanu społeczeństwa indywidualistycznego, które cechuje indywidualny charakter rozumienia wartości, indywidualizacja czy też subiektywizacja stylu życia, światopoglądu i moralności.

Fragment wstępu

O autorze

Dr Ondrej Stefanak jest księdzem diecezji spiskiej w północnej Słowacji i wykładowcą na Wydziale Pedagogicznym i Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku. Magisterium z teologii uzyskał na Katolickim Uniwersytecie w Rużomberku (2004), doktorat nauk humanistycznych z zakresu socjologii na Katolickim Uniwersytecie Jana Pawła II w Lublinie (2008). Jest członkiem Słowackiego Towarzystwa Filozoficznego przy Słowackiej Akademii Nauk oraz zajmuje się przede wszystkim socjologią religii i moralności.

Spis treści

1. Teoretyczne podstawy badań nad wartościami moralnymi
2. Założenia metodologiczne oraz charakterystyka badanych osób
3. Podstawowe orientacje moralne
4. Wartości życiowe
5. Wartości prospołeczne
6. Wartości godnościowe
7. Wartości życia małżeńskiego i rodzinnego
8. Wychowanie moralne w rodzinie: założenia i rzeczywistość


« powrót
Ilość