Księgarnia - Prawo i nauki społeczne
Współdziałanie potrzebą czasu  Cena: 12.00 zł
Henryk Czarniawski

Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2002
Objętość 258 s.
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 83-7222-123-5

[ Opracowanie naukowe ]

Przedmowa: ks. prof. dr hab. Marian Wolicki

O książce

„W świecie współczesnym, pełnym różnych napięć społecznych i politycznych, w dobie konfliktów i podziałów na skalę narodową czy nawet międzynarodową, problemem numer jeden staje się zagadnienie współdziałania i współpracy między poszczególnymi jednostkami i całymi grupami ludzkimi.
Współdziałanie, właściwie rozumiane, ma określony przedmiot, cel i swoje granice, wyznaczone przez prawidłowo ukształtowane sumienie. Jako takie możliwe jest tylko w odniesieniu do „dobra wspólnego” (bonum commune) społeczności świeckiej czy kościelnej, dobra materialnego lub duchowego, doczesnego i wiecznego, naturalnego i nadprzyrodzonego. Nie może być moralnie dopuszczalne współdziałanie w czynieniu zła”.

(fragm. Przedmowy)

Książka ma na celu popularne przedstawienie procesu współdziałania ludzi z punktu widzenia psychologii. Pierwsza część książki poświęcona została teoretycznej refleksji nad pojęciem procesu współdziałania, zawiera opinie na jego temat, wyrażone w mini-ankiecie przez osoby pełniące ważne funkcje społeczne. W drugiej części Autor prezentuje własną wizję współdziałania w głównych dziedzinach życia społecznego w Polsce, jak np. małżeństwo i rodzina, szkoły, wspólnoty religijne, służba zdrowia, kultura, sztuka, sport. Tezy zostały zilustrowane konkretnymi przykładami, całość wzbogacona wypowiedziami wielu wybitnych myślicieli, w tym Ojca Świętego Jana Pawła II.

O Autorze

Henryk Czarniawski – ur. w 1929 r. w Wilnie. Psycholog pracy i organizacji, absolwent KUL, doktor nauk humanistycznych (UJ). Pracował w Częstochowie jako nauczyciel, psycholog poradni wychowawczo-zawodowej. Od 1967 r. organizator i kierownik Ośrodka Psychologii i Socjologii Pracy przemysłu materiałów ogniotrwałych. Od 1982 r. mieszka w Lublinie: był adiunktem w Instytucie Pedagogiki UMCS oraz na Politechnice Lubelskiej. Od 1994 r. na emeryturze. Jest autorem książek z zakresu psychologii pracy i bezpieczeństwa, m.in. Kultura współdziałania pracowników umysłowych w przemyśle (Warszawa 1982), Psychologia pracy (Kielce 1999), Dysonanse w życiu i w muzyce (Lublin 2011).

Spis treści

Przedmowa (ks. prof. dr hab. Marian Wolicki)
Informacje wstępne
Wprowadzenie

Część I: Teorie i opinie

Rozdział I: Czym jest współdziałanie?
Rozdział II: Co pobudza ludzi do współdziałania?
Rozdział III: Kiedy współdziałanie jest skuteczne?

Część II: Współdziałanie w różnych dziedzinach życie społecznego w Polsce

Wprowadzenie
Rozdział I: Małżeństwo i rodzina
Rozdział II: Edukacja
Rozdział III: Religia – ekumenizm
Rozdział IV: Media: prasa, radio, telewizja
Rozdział V: Ochrona zdrowia
Rozdział VI: Bezpieczeństwo obywateli
Rozdział VII: Obrona narodowa
Rozdział VIII: Polityka wewnętrzna kraju
Rozdział IX: Kultura – sztuka
Rozdział X: Sport

Zakończenie
Literatura
« powrót
Ilość