Księgarnia - Eseistyka i publicystyka
Świat trzeba przekręcić. Rozmowy o imponderabiliach  Cena: 29.70 zł
Łukasz Marcińczak

Wstęp Jadwiga Mizińska

Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2013
Objętość 419, [1] s., 54 s. il.
Format 147 x 208 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-500-9

[ Wywiady z ludźmi nauki i kultury ]

O książce

Jest to na polskim rynku wydawniczym pozycja wyjątkowa. Konwencję, w jakiej porusza się Marcińczak, umieścić by można na pograniczu wywiadu (gatunku typowo dziennikarskiego) i eseju (przynależnego bardziej do literatury pięknej). [...] Nie chodzi tu bowiem o wydobycie maksimum prawdy o konkretnym rozmówcy, osadzonym w rekonstruowanym przy pomocy reportera historycznym kontekście, ale raczej o trud dochodzenia do szeregu prawd na temat świata i jego przeżywania, możliwości poznawczych człowieka, historiozofii, które w takiej rozmowie, wspólnym wysiłkiem, mogą być odsłonięte.
Czytelnik tej książki, który rozgląda się dookoła po swoim kulturowym otoczeniu, żeby znaleźć coś, co pomoże mu uczynić jego własne życie pełniejszym i szczęśliwszym, przekona się, że jej bohaterowie stawiają światu podobne pytania, że warto się trudzić i że trud ten nie będzie zmarnowany. To, co łączy prezentowane tu teksty, to także próba wyjaśnienia, jak się rodzą ludzkie pasje i jak się żyje z pasją. Marcińczak potrafi uruchamiać w swoich rozmówcach głębokie pokłady autorefleksji, może dlatego że sam nosi w sobie ciągle niezaspokojoną ciekawość świata, którą w rozmowach ujawnia. [...]
Zwraca uwagę perfekcja tak zwanego warsztatu pisarskiego. Styl tych rozmów jest szlachetny, ale niepozbawiony znamion żywej mowy. Nie ma tu jednak irytującego – a modnego ostatnio – udawania, że zapisuje się wypowiedź w jej swobodnym toku, z wszystkimi kiksami, zahamowaniami, powtórzeniami, nadużywaniem zaimków itp. To zapis przemyślany, przez język dociera się do interesujących orzeczeń na temat świata – energia lektury nie może się wypalić przedwcześnie.
To bardzo dobra książka, więcej: to książka potrzebna. W czasach, gdy media żywią się wyłącznie krwią, sensacją i śmiertelnym klinczem polityków, dzięki tekstom napisanym przez Marcińczaka odkrywamy postawy i tematy, które wcale nie są mniej ekscytujące, a przecież dają nadzieję, a nie chwilowe zapomnienie.


dr Bogusław Wróblewski, fragm. posłowia

O autorze

Łukasz Marcińczak, ur. w 1971 roku w Łodzi, absolwent filozofii UMCS, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, redaguje pismo Stowarzyszenia Absolwentów UMCS „AS UMCS”. Publikuje w „Akcencie”, na łamach którego ogłasza eseje, recenzje i szkice na temat twórców z kręgu „Kultury” paryskiej oraz wielokulturowej przeszłości Lublina i Lubelszczyzny. Jest autorem tomu poetyckiego Profil odciśnięty w glinie (2002) oraz książki Andrzeja Klimowicza portret wielokrotny (2013, wspólnie z prof. Jadwigą Mizińską). W 2010 r. odznaczony Medalem Prezydenta Miasta Lublina w uznaniu zasług wniesionych dla miasta Lublina i jego mieszkańców.

Partnerzy wydania

Województwo Lubelskie
Miasto Lublin
Lubelska Spółdzielnia Spożywców „Społem”


Spis treści

Wywiady są z nienasycenia
Łukaszowi Marcińczakowi pytania zadała Jadwiga Mizińska

Rozmowy

Śladami Kolberga i „Solidarności”. Rozmowa z JERZYM BARTMIŃSKIM
Trzeba wysiąść z pociągu. Rozmowa z ANNĄ KACZKOWSKĄ
Wolałbym Chagalla. Rozmowa z ZYGMUNTEM NASALSKIM
Lublin odkryłam w Nowym Jorku. Rozmowa z MONIKĄ ADAMCZYK-GARBOWSKĄ
Rozjaśnić sens słów. Rozmowa z JANUSZEM OPRYŃSKIM
Jesień uniwersytetu. Rozmowa z SABINĄ MAGIERSKĄ
Piękne są telefony komórkowe. Rozmowa z ANDRZEJEM TRZCIŃSKIM
Przynieśli mi dziecko. Rozmowa z EWĄ DADOS
Sztukmistrz bez imienia. Rozmowa z TOMASZEM PIETRASIEWICZEM
Robię na siebie zasadzki. Rozmowa z JANEM KONDRAKIEM
Wysłowić, co między wierszami. Rozmowa z MARIĄ BRZEZIŃSKĄ
Ładnie łączyć ludzi. Rozmowa z GRZEGORZEM LINKOWSKIM
Chciałam dostać Nobla. Rozmowa z MAŁGORZATĄ BIELECKĄ-HOŁDĄ
Granie na losie. Rozmowa z JERZYM KUTNIKIEM
Świat trzeba przekręcić. Rozmowa z ROBERTEM KUŚMIROWSKIM

Biogramy
Nota bibliograficzna
O książce (dr Bogusław Wróblewski)


« powrót
Ilość