Księgarnia - Prawo i nauki społeczne
Jak naprawić pokój po wygranej wojnie. Konieczny drugi etap ruchu społecznego „Solidarność”  Cena: 10.00 zł
Jan Wiechnik

Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2013
Objętość 36 s.
Format 147 x 208 mm
Oprawa broszurowa
ISBN 978-83-7222-485-9

[ Program społeczny ]

O książce

Treść tej niewielkiej książki wypływa z głębokiej troski o wspólne dobro, jakim jest pomyślność polskiego społeczeństwa. Autor – inżynier mechanik i działacz społeczny – nakreśla program naprawy stosunków społecznych i gospodarczych, ukazując bardzo konkretne rozwiązania problemów, z którymi boryka się współczesna Polska. Buduje swoją koncepcję na dawnych ideałach „Solidarności”, zarzuconych z biegiem lat z powodu ideowych wojen i gier politycznych. Odwołuje się do ethosu pracy opartej na odpowiedzialności i dyscyplinie, wskazuje na potrzebę solidarnego wspierania się wszystkich warstw społecznych na drodze trudnego rozwoju, dopomina się odpolitycznienia publicznego życia w Polsce. Wskazuje sposoby nowego ukształtowania podstawowych dziedzin życia społecznego, tj.: poczucia bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, szkolnictwa, budownictwa, ubezpieczeń społecznych. Jego program uderza swoją prostotą i oczywistością stwierdzeń. Stanowić ma podstawę tworzenia nowego ruchu społecznego, opartego na ethosie „Solidarności” i dążącego do zmiany narzuconych społeczeństwu podziałów i rozwarstwień, do odbudowy poczucia obywatelskiej odpowiedzialności za wspólny los wszystkich Polaków. To inspirująca zachęta do włączania się w procesy przemian koniecznych dla przyszłości polskiego społeczeństwa.
Przeczytaj – pomyśl – działaj!


« powrót
Ilość