Księgarnia - Jan Paweł II
Podstawy patriotyzmu Jana Pawła II  Cena: 24.00 zł
Jan Jaworski

Przedmowa kard. Stanisław Dziwisz

Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2012
Objętość 136, [5] s.
Format 147 x 208 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-460-6

[ Książka poświęcona idei patriotyzmu w życiu i nauczaniu św. Jana Pawła II ]

O książce

Z radością przyjąłem wiadomość, że ukazuje się książka […], poświęcona patriotyzmowi Papieża Jana Pawła II. Ważny to i aktualny temat.
Przez 27 lat mej służby przy boku Ojca Świętego byłem świadkiem Jego żarliwego zaangażowania w sprawy Polski i Polaków, zwłaszcza podczas pierwszych odwiedzin Ojczyzny w roku 1979, potem w okresie powstawania i kształtowania się „Solidarności”, jak wreszcie po roku 1989, kiedy Polska odzyskała wolność. Naocznie doświadczyłem tego, jak żyje w Błogosławionym Janie Pawle II wielkie dziedzictwo kultury naszego narodu.


kard. Stanisław Dziwisz, fragm. Przedmowy

Poddać obserwacji i przedstawić w sposób uporządkowany jeden wyrazisty atrybut osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II, jego patriotyzm, to zadanie główne, jakie podejmujemy. Spróbujemy unaocznić swoiste rysy papieskiego patriotyzmu i udokumentować je tekstami wypowiedzi Głowy Kościoła.
[…] Patriotyczne przekonania Ojca Świętego, znajdujące wyraz w bardzo licznych jego wypowiedziach, zostaną uporządkowane i scharakteryzowane poprzez ukazanie ich źródeł. Już u progu naszych rozważań bowiem, zaraz po wstępnym rozpatrzeniu tematu, narzuciły się pytania, dotyczące najróżniejszych czynników i uwarunkowań, które uformowały osobowość Ojca Świętego Jana Pawła II przed objęciem przezeń najwyższego Urzędu Apostolskiego. Narzuciło się przeświadczenie, że trzeba odszukać i wskazać te sytuacje i doświadczenia życia, lektury oraz środowiska, które w ten sposób ukształtowały przyszłego Papieża, że będąc pasterzem uniwersalnego Kościoła – równocześnie tak żywiołowo jak chyba żaden z papieży XX wieku – daje wyraz swemu przywiązaniu do ziemi, tradycji, kultury ojczystej.
Winniśmy więc uprzytomnić sobie: jakie składniki duchowej formacji Jana Pawła II zdecydowały o tym, że – w niczym nie zaniedbując misji powszechnej – silnie podkreśla, że jest Polakiem, że losy kraju nad Wisłą intensywnie przeżywa, że środowiska polskie rozproszone w świecie traktuje po prostu jako części Rzeczypospolitej, a cała katecheza skierowana do tych środowisk jest podyktowana tym właśnie przekonaniem.


fragm. Wprowadzenia

O autorze

Jan Jaworski urodził się 3 grudnia 1939 roku w Dąbrowie Tarnowskiej. Tam skończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące (1958). Od roku 1968 mieszka w Chicago (USA). W latach 1980-1987 studiował eksternistycznie teologię i socjologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studia uwieńczył pracą magisterską, opublikowaną pt. Jan Paweł II wśród Polonii amerykańskiej (Lublin 1991). Doktorat uzyskał na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie (2011). Jest autorem licznych artykułów i reportaży w prasie krajowej i polonijnej oraz stałym korespondentem Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Czynnie uczestniczy w życiu Polonii Amerykańskiej jako członek wielu organizacji polonijnych: Zjednoczenia Polskiego Rzymskokatolickiego, Związku Narodowego Polskiego, Kongresu Polonii Amerykańskiej w stanie Illinois, Ligi Katolickiej, Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II, Stowarzyszenia Pamięci Ofiar Katynia i Smoleńska. Współzałożyciel i wieloletni prezes Koła Przyjaciół KUL w Chicago. Otrzymał wysokie odznaczenia Kościoła: medal Pro Ecclesia et Pontificae, medal Ecclesiae Populoque servitium praestanti, komandorię Orderu św. Sylwestra, złoty medal Jana Pawła II.


Spis treści

Stanisław Kardynał Dziwisz, Slowo wstępne

Wprowadzenie
1. Cel rozprawy
2. Warsztat bibliograficzny
3.Kilka ustaleń i rozróżnień teoretycznych dotyczących pojęć patriotyzmu i nacjonalizmu
4. Inkulturacja: jak Kościół rozumie problem więzi między Ewangelią a kulturami narodowymi

„Myśląc Ojczyzna”
1. Druga Rzeczpospolita: odzyskana niepodległość, państwo europejskie i jego tradycja historyczna
2. Doświadczenie komunizmu
3. Polska jako dziedzictwo komuny
4. „Naród żyje nie tylko [...] nad Wisłą”

Zamknięcie

Aneksy
Aneks I – bibliograficzny
Aneks II – osobisty

Indeks osób« powrót
Ilość