Księgarnia - Wspomnienia i listy
Powierz Panu swą drogę. W łagrze Dżezkazgan Rudnik (1949–1956)  Cena: 20.00 zł
Ks. Michał Woroniecki CM

Seria „Duchowieństwo polskie w więzieniach, łagrach i na zesłaniu w ZSRR”, t. VI

Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2011
Objętość 190, [6] s., 16 s. il. czarno-białych
Format 147 x 205 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-458-3
ISSN 1230-1795

[ Wspomnienia ]

O książce

Wspomnienia ks. Michała Woronieckiego CM z siedmioletniego pobytu w łagrze Dżezkazgan Rudnik w Kazachstanie w latach 1949-1956, a przedtem w więzieniu śledczym w Brześciu nad Bugiem, jest kolejnym, szóstym tomem w serii „Duchowieństwo polskie w więzieniach, łagrach i na zesłaniu. Pamiętniki i dokumenty”, wydawanej przez Wydawnictwo Norbertinum od 1991 roku. Jej celem jest udostępnienie źródeł historycznych do dziejów Kościoła na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej okupowanych przez ZSRS w latach 1939-1941, a następnie pozostających w obrębie tego państwa po roku 1945, gdy te tereny, w wyniku umowy w Jałcie, zostały włączone w jego granice.
Ks. Michał Woroniecki należał do liczącej ponad dwadzieścia osób grupy księży polskich, którzy po zakończeniu wojny, mając możliwość opuszczenia znanego im dobrze, wrogiego wobec religii i Kościoła państwa, pozostali w nim ze świadomością, że czekają ich represje. Motywem tej decyzji była wierność powołaniu: na tych terenach pozostawali wierni oczekujący obecności wśród nich kapłana. Nastąpiły nieuniknione represje. Religię, a Kościół katolicki w szczególności, uważano za główną przeszkodę w budowaniu ustroju komunistycznego. Przeszkodę tę władze sowieckie w sposób bezwzględny usuwały.

Ks. Roman Dzwonkowski SAC, fragm. wstępu


« powrót
Ilość