Księgarnia - Wspomnienia i listy
Spojrzenie wstecz. Szkice i wspomnienia  Cena: 20.00 zł
Tadeusz Kłak

Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2011
Objętość 213, [2] s.
Format 147 x 208 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-429-3

[ Szkice i wspomnienia o polonistyce KUL-owskiej ]

O książce

Zbiór szkiców i wspomnień, które powstały w obrębie kilkunastu lat, niezależnie od siebie, jako samodzielne, autonomiczne całości. Część z nich była przeznaczona do jubileuszowych ksiąg profesorów i absolwentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pozostałe teksty ukazywały się w kwartalniku „Akcent”. Prezentują postacie, których biografia łączyła się lub nadal łączy z tą Uczelnią poprzez pracę naukowo-dydaktyczną, bądź też z samym tylko czasem studiów. Główną postacią w tej galerii sylwetek jest profesor Irena Sławińska, z którą zresztą większość spośród ukazanych tu osób spotykała się w okresie swoich studiów, a niektórzy z nich, jak Danuta Zamącińska-Paluchowska i Stanisław Fita, z dawnych studentów stali się nauczycielami akademickimi oraz mistrzami następnych pokoleń młodzieży wybierającej Katolicki Uniwersytet Lubelski jako swoją uczelnię. Pozostałe teksty prezentują tych, którzy wybrali inne życiowe drogi, przeważnie związane z różnymi dziedzinami twórczości literackiej (Zbigniew Jakubik, Wiesław Myśliwski, Andrzej Szmidt, Edward Stachura, Waldemar Michalski).


Spis treści

Od autora
Moja Mistrzyni. O Irenie Sławińskiej
Homo lubliniensis. O Zbigniewie Jakubiku
Gawęda o Wiesławie Myśliwskim
Wspomnienie o Andrzeju Szmidcie
Myśląc o Danucie. Sylwetka Danuty Zamącińskiej-Paluchowskiej
Stachura i „przeklęte miasto”
„Co moje wierszem tylko stoi”. Szkice do portretu Waldemara Michalskiego
Z perspektywy Nałęczowa. Rzecz o Stanisławie Ficie
Spojrzenie wstecz
Nota bibliograficznaO Autorze

Tadeusz Kłak (ur. 21 sierpnia 1932 r. w Porąbkach k. Kielc), polski eseista, dziennikarz, profesor nauk filologicznych o specjalności historia literatury polskiej, emerytowany pracownik Uniwersytetu Śląskiego. W 1951 roku ukończył V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach, a następnie studiował polonistykę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W czasie studiów debiutował jako dziennikarz artykułem „Błogosławiona bądź chwilo” (O Bożym Narodzeniu w poezji polskiej) w dzienniku „Słowo Powszechne” (1953, nr 299). Za rzeczywisty debiut jednakże uważa publikację Żeromski w słowach poetów, zamieszczoną w tygodniku „Dziś i Jutro”. W latach studenckich Tadeusz Kłak angażował się w działalność Koła Polonistów KUL, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Twórczości Własnej oraz redaktora czasopisma „Teatr Akademicki”. W roku 1955 rozpoczął pracę jako dziennikarz we „Wrocławskim Tygodniku Katolików”. W latach 1961-1970 pełnił funkcję kierownika Muzeum im. Bolesława Prusa w Nałęczowie. W tym czasie gromadził również materiały dla Muzeum Józefa Czechowicza – które rozpoczęło działalność w Lublinie w roku 1968. Kłak uzyskał członkostwo w Związku Literatów Polskich, utrzymywał współpracę z Redakcją „Polskiego Słownika Biograficznego” oraz publikował na łamach lubelskiego tygodnika „Kamena”. W roku 1970 obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim pracę doktorską u prof. Kazimierza Wyki. Temat jego pracy brzmiał: Poezja Józefa Czechowicza. Istniejący wówczas od dwóch lat Uniwersytet Śląski zatrudnił młodego adiunkta w swoim Instytucie Filologii Polskiej. Tadeusz Kłak pełnił funkcję sekretarza a następnie przewodniczącego Komisji Historycznoliterackiej Oddziału Katowickiego Polskiej Akademii Nauk. Ponadto przewodził Komitetowi Redakcyjnemu wydawanej przez katowicki oddział PAN serii „Spotkania z Literaturą”. Prof. Kłak był członkiem Komitetu Nauk o Literaturze w latach 1983-1985, a w latach 1987-1990 wchodził w skład Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich. Tadeusz Kłak jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Prof. Kłak pełnił funkcję kierownika Zakładu Wiedzy o Kulturze i Życiu Literackim w latach 1983-1992. Trzykrotny laureat nagrody ministra, został także uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi i odznakami Zasłużony Działacz Kultury i Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego.
W swoim dorobku profesor Tadeusz Kłak ma ponad 400 pozycji bibliograficznych, wśród których aż 10 stanowią obszerne autorskie pozycje książkowe.« powrót
Ilość