Księgarnia - Historia
Łączność i polityka 1939-1946. Zbiór opracowań  Cena: 30.00 zł
Zbigniew S. Siemaszko

Wydanie II fotooffsetowe
Lublin: Norbertinum, 2011
Objętość 503, [1] s.
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-426-2

[ Zbiór opracowań historycznych ]

O książce

Łączność i polityka 1939–1945 jest tomem opracowań ukazującym rolę łączności radiowej podczas II wojny światowej. W tamtym okresie polskie działania wojskowe rozprzestrzeniały się od Puszczy Nalibockiej do Londynu i od Jangi-Julu do Rzymu. Główny problem, przed którym wówczas stanął Sztab Naczelnego Wodza, dotyczył utrzymania łączności radiowej pomiędzy jednostkami Wojska Polskiego w Europie, Azji i Afryce, oraz pomiędzy Sztabem Naczelnego Wodza najpierw w Paryżu, a później w Londynie. Przedsięwzięcie to przerastało dotychczasowe doświadczenia wojsk łączności w pracy radiowej na duże odległości. Problemy te zostały jednak rozwiązane, na początku po amatorsku, później w sposób bardziej fachowy.
Książka opisuje jedno z największych osiągnięć organizacyjnych i technicznych Wojska Polskiego, jakim była rozbudowana radiowa sieć łączności wojskowej. Obejmowała ona liczne placówki i jednostki Wojska Polskiego, z tym że centrala łączności Sztabu Naczelnego Wodza stanowiła jednocześnie centralę wojskowych radiostacji na terenie Polski. Przekazywała wiadomości wymieniane między Komendą Główną AK i podległymi jej oddziałami. Autor szczegółowo opisuje wiele zagadnień z dziedziny radiotelegrafii wojskowej i telekomunikacji. Wykorzystuje również znajomość organizacji i procedury łączności Sztabu Naczelnego Wodza oraz rozległą wiedzę historyczną, by ukazać czytelnikom, jak poważny wpływ na bieg wypadków dziejowych miały sposób i tempo przekazywania informacji.

Spis treści
OD AUTORA
Do wydania pierwszego
Do wydania drugiego
PODZIAŁ TEMATYCZNY

1. ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA SZTABU N.W. W PRZEDEDNIU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO – 6 Zeszyty Historyczne, sierpień 1964
2. ŁĄCZNOŚĆ I POLITYKA – 8 Zeszyty Historyczne, sierpień 1965
3. RETINGER W POLSCE W 1944 R. – 12 Zeszyty Historyczne, sierpień 1967
4. POWSTANIE WARSZAWSKIE – KONTAKTY Z ZSRR I PKWN – 16 Zeszyty Historyczne, sierpień 1969
5. POWSTANIE WARSZAWSKIE (inne spojrzenie) – Wiadomości, nr 3/4, styczeń 1970
6. SZARA EMINENCJA W MINIATURZE (omówienie książki Pomiana) – 23 Zeszyty Historyczne, luty 1973
7. ROZMOWY Z KAPITANEM SZABUNIĄ (o AK na Wileńszczyźnie) – 25 Zeszyty Historyczne, sierpień 1973
8. Z TAJEMNIC II WOJNY ŚWIATOWEJ – Tydzień Polski
9. PŁK PRAWDZIC-SZLASKI ORGANIZATOR AK NA NOWOGRÓDCZYűNIE (wspomnienie pośmiertne)
10. ŁĄCZNOŚĆ WALCZĄCEJ WARSZAWY (omówienie książki Malinowskiego) – 68 Zeszyty Historyczne, maj 1984
11. OKOLICZNOŚCI ROZPOCZĘCIA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO (omówienie wspomnień Majorkiewicza) – 73 Zeszyty Historyczne, maj 1985
12. WILEŃSKO-NOWOGRÓDZKIE TELEGRAMY LATO 1944 – 73 Zeszyty Historyczne, maj 1985
13. PIPSZTOKI – 98 Zeszyty Historyczne, listopad 1991
14. RADIOTELEGRAFIA I RADIOWYWIAD (1939-1946) – odrębne wydanie 2003
15. RETINGER – WYSŁANNIK FOREGIN OFFICE I MIKOŁAJCZYKA – 170 Zeszyty Historyczne, listopad 2009
16. POŻEGNANIE – 171 Zeszyty Historyczne, maj 2010
17. TABELA – SIEĆ SZTABU N.W. I KOMENDY GŁ. AK
18. TABELA – CICHOCIEMNI ŁĄCZNOŚCIOWCY
INDEKS NAZWISK


« powrót
Ilość