Księgarnia - Jan Paweł II
Ekumenizm duchowy w nauczaniu papieża Jana Pawła II  Cena: 15.00 zł
ks. Tomasz Jan Chlebowski

Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2006
Objętość 283, [1] s.
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 83-7222-266-5

[ Rozprawa o ekumenizmie duchowym w nauczaniu Jana Pawła II ]

O książce

Obszerne studium dzieła duchowej jedności chrześcijan rozwijanego w nauczaniu i działalności papieża Jana Pawła II. Autor analizuje zarówno teologiczne podstawy ekumenii duchowej, jak i papieskie „środki” jej aktualizacji we współczesnym świecie, takie jak: nawrócenie serca, świętość życia, modlitwa, oczyszczenie pamięci historycznej, wzmacnianie roli uświęcenia i prawdy w Kościele, wymiana dóbr duchowych. Wiele miejsca poświęca mechanizmom odnowy i pogłębienia dialogu wyznań chrześcijańskich, kultywowanym przez Jana Pawła II: Tygodniom Modlitw o Jedność Chrześcijan, pogłębieniu roli liturgii w chrześcijańskiej codzienności, potrzebie odnowy życia w duchu chrześcijańskim. Papieska posługa oglądana jest przez pryzmat jej duchowego wymiaru.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I: Teologiczne podstawy ekumenizmu duchowego w ujęciu Jana Pawła II
1. Rzeczywistość Trójjedynego Boga podstawą dzieła duchowej jedności chrześcijan
2. Zbawczo-jednoczący charakter Chrystusowych misteriów
3. Duch Święty „duszą” w zakresie ekumenii ducha

Rozdział II: Istotne elementy treściowe ekumenizmu duchowego w nauczaniu papieża Jana Pawła II
1. Nawrócenie serca istotnym rysem ekumenizmu duchowego
2. Świętość życia zobowiązaniem i wyzwaniem w ekumenii duchowej
3. Modlitwa integralną częścią ekumenizmu duchowego

Rozdział III: Praktyczny charakter ekumenii duchowej w wypowiedziach Jana Pawła II
1. „Oczyszczanie pamięci historycznej” i dialog miłości
2. Wymiana dóbr duchowych wzrostem dla komunii
3. Pierwiastki uświęcenia i prawdy w Chrystusowym Kościele
4. Praktyczne formy duchowej współpracy

Rozdział IV: Znaczenie ekumenizmu duchowego dla indywidualnego i wspólnotowego życia chrześcijan
1. Rola duchowego wymiaru papieskiej posługi
2. Liturgia zewnętrznym wyrazem wewnętrznej jedności
3. Odnowa i reforma chrześcijańskiego życia
4. Tygodnie Modlitw o Jedność Chrześcijan szczególnym wyrazem ekumenii duchowej

Zakończenie

Aneksy
Aneks I: Tekst rozmowy z o. Laurentem Fabre
Aneks II: Zobowiązania Karty Ekumenicznej
Aneks III: Niektóre cechy duchowości ekumenicznej
Aneks IV: Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan
Aneks V: Tematy Tygodni Modlitwy o Jedność Chrześcijan

Bibliografia
Ecumenismo spirituale nell'insegnamento del papa Giovanni Paolo II
Sintesi
Sommario


O Autorze

Ks. dr Tomasz Jan Chlebowski urodził się 1 stycznia 1974 roku w Słupcy. Jest absolwentem słupeckiego Liceum Ogólnokształcącego (matura 1993) Kapłan diecezji włocławskiej (święcenia w 1999 roku). Członek Związku Pisarzy Katolickich. Pełnił posługę wikariusza w parafii NMP Królowej Polski w Koninie oraz w parafii św. Maksymiliana we Włocławku. W latach 2003-2004 studiował teologię ekumeniczną na UKSW i posługiwał jednocześnie jako duszpasterz przy kościele św. Marcina w Warszawie (ul. Piwna). W 2005 roku uzyskał doktorat z dziedziny teologii ekumenicznej (na podstawie doktoratu opublikował książkę „Ekumenizm duchowy w nauczaniu papieża Jana Pawła II”, Lublin: Norbertinm, 2006). Autor artykułów naukowych i recenzji z dziedziny teologii. Współpracował z warszawskim archidiecezjalnym „Radiem Józef”. Studiował komunikację społeczno-medialną (pod kątem instytucji) na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie, administrował kilka parafii w diecezji Rieti. Studia zakończył kolejnym doktoratem, na podstawie którego ukazały się dwie książki: w języku włoskim „Orizzonti che si incontrano. L’incontro nelle opere di Ryszard Kapuściński” (Bologna: Persiani Editore, 2012) i w języku polskim: „Horyzonty spotkań Ryszarda Kapuścińskiego” (Warszawa: Difin, 2014). W roku 2014 wyjechał na misje do Meksyku, gdzie posługiwał duszpastersko w parafii św. Józefa Rzemieślnika w Campeche, jednocześnie nauczając języka włoskiego w dwóch liceach.
Swoje utwory poetyckie publikował m.in. w: „Włocławskim Biuletynie Oświatowym”, „Gazecie Słupeckiej”, czasopiśmie kleryckim „Przedświt”, dwumiesięczniku kulturalnym „Spojrzenia” (Pelplin); w miesięczniku „Powściągliwość i Praca” oraz „Akancie”. Jego wiersze ukazały się także w okolicznościowych zbiorach wierszy z IX, X i XI Konkursu Poezji Religijnej im. Ks. Prof. Józefa Tischnera (Ludźmierz 2001, 2002, 2003); w antologiach wierszy: „Cud, który trwa” (Krośnice 2003) i „Na naszych oczach” (Krośnice – Milicz 2004), „Godzina dwudziesta pierwsza trzydzieści siedem” (Kraków 2005), „Tu się tylko gościem jest, tam się do domu powraca” (Kraków 2005), „Za duży wiatr na moją wełnę. Mocowanie się z Bogiem w polskiej poezji współczesnej” (Katowice 2007) oraz w zbiorze wierszy „Cicho przychodzisz w tym wielkim pośpiechu…” (Ląd 2001). W roku 1998 otrzymał III nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O moc Ducha” w Lublinie; w 2003: wyróżnienie w VII Ogólnopolskim – II Międzynarodowym Konkursie Poetyckim „O ludzką twarz człowieka” w Krośnicach; 2004 – I nagroda w Internetowym Konkursie na Tekst Kolędy Współczesnej w Łomiankach; 2004 – wyróżnienie w konkursie „O pajdkę razowego chleba” w Puławach; wyróżnienie w I Turnieju Jednego Wiersza „O Laur Burmistrza Łomianek”. Wydane zbiory poezji: „Nieobojętność” (Warszawa 2003) oraz „Czekanie na wiosnę” (Łódź 2004). Wiele wieczorków poezji w całym kraju. Jego wiersze prezentowane były również na antenie I programu Polskiego Radia oraz zostały przetłumaczone na język Braile’a. Przez kilka lat regularnie pisał swoje dzienniki oraz prowadził codzienny blog z rozważaniami Ewangelii. Jego postać została ujęta w słowniku osób duchownych piszących poezję „Poeci Pańskiej Winnicy” (Warszawa 2004).

[za: zpk.org.pl]


« powrót
Ilość