Księgarnia - Eseistyka i publicystyka
Kamienie pachnące szafranem. Eseje lubelskie  Cena: 32.00 zł
Łukasz Marcińczak

Wydanie pierwsze
Lublin: Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”, 2016
Objętość 189, [1] s. + 18 s. fot. cz.b.
Format 140 x 220 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-944894-2-7

[ Eseje dotyczące Lublina i Lubelszczyzny ]

O książce

Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent” i redakcja „Akcentu”, publikując serię wydawniczą „Biblioteka Siedemsetlecia”, pragną upamiętnić 700. rocznicę nadania Lublinowi praw miejskich. Na serię składają się książki ukazujące historyczne i współczesne znaczenie Lublina, jego kultury i wielonarodowych tradycji pogranicza Wschodu i Zachodu.

Dzięki esejom Łukasza Marcińczaka odkrywamy Lublin – miasto położone w centrum polskości – jako wyjątkową przestrzeń, w której stykają się przeciwstawne żywioły. Tu dokonuje się misterium, które może być zarówno zwiastunem apokalipsy, jak i zapowiedzią odnowy świata. Historia Lublina – barwna, choć naznaczona piętnem tragizmu – jest dla autora rodzajem szyfru: próba jego złamania wiedzie do zasadniczych pytań o prawa rządzące życiem społeczeństw i jednostek.

Z czym naprawdę zmagał się Jakub Icchak Horowic (zwany Widzącym z Lublina), żydowski prorok i herezjarcha? Co łączyło Stefana Żeromskiego i Bolesława Prusa, których los zetknął w podlubelskim Nałęczowie? Dlaczego w kościele Dominikanów umieszczono naprzeciw siebie dwie ambony? Do jakiego kodu kulturowego nawiązywano, stawiając na najważniejszym lubelskim placu pomnik konny Józefa Piłsudskiego? Co o Lublinie i o losach jego mieszkańców mówią groby na starym kirkucie i na cmentarzu przy Lipowej? Aby zaspokoić ciekawość, trzeba nacisnąć klamkę umieszczoną na okładce tomu. Za progiem czeka niezwykła opowieść, zbudowana z faktów, zanurzona w legendach, wsparta wyobraźnią i prawdziwą pasją.

O Autorze

Łukasz Marcińczak – ur. w 1971 r. w Łodzi, absolwent filozofii UMCS, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Redaguje pismo Stowarzyszenia Absolwentów UMCS „AS UMCS”. Autor zbioru poetyckiego Profil odciśnięty w glinie (2002) tomu dociekań losologicznych Świat trzeba przekręcić. Rozmowy o imponderabiliach (2013) oraz „filozoficznego wywiadu rzeki” z prof. Jadwigą Mizińską Missisipi (2014), współredaktor książek: Andrzeja Klimowicza portret wielokrotny (2013) i Homo sentiens - człowiek czujący. Księga Przyjaciół Jadwigi Mizińskiej (2013). Stały współpracownik „'Akcentu”', na łamach którego ogłasza eseje, recenzje i szkice na temat twórców z kręgu „Kultury” paryskiej oraz wielokulturowej przeszłości Lublina i Lubelszczyzny.

Spis treści

Lublin, czyli centrum polszczyzny (dobra trójka i zła dziewiątka)
Kamienie pachnące szafranem
Prus i Żeromski w kraju Feaków
Końskie posągi
Świat w widzeniach Panasa albo kabała po lubelsku
Wergiliusz pod Somosierrą. Niezwykły świat lubelskich nekropolii
Bibliografia


« powrót
Ilość