Księgarnia - Historia
Wysiedlenia mieszkańców Kłobucka i ich tułaczka w czasie drugiej wojny światowej  Cena: 33.00 zł
Tadeusz Syguda
Adam Norbert Jaruga


Cena 40,00 zł
Cena promocyjna 33,00 zł

Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2015
Objętość: 288 s. + wkładka fot. cz.-b. 12 s. + wklejka (mapa)
Format 147 x 208 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-553-5

[ Historia Kłobucka w latach okupacji ]

Książka dofinansowana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

O książce

„Druga wojna światowa przyniosła milionom ludzi śmierć, a pozostałym wiele krzywd i cierpienia, odciskając w ich psychice piętno na długie lata. Holocaust i powszechny terror to największe zbrodnie systemów totalitarnych. Prócz nich najczęstszymi represjami w stosunku do podbitych narodów były przesiedlenia bądź wysiedlenia. [...]
Tematem monografii są wysiedlenia mieszkańców Kłobucka w czasie drugiej wojny światowej. Autor zawęża temat do obszaru miasta, w którym bardzo silnie działała polityka nazistowskich represji. Ów wybór nie był przypadkowy, wysiedlenia kłobuckie przybrały bowiem największe rozmiary spośród innych miejscowości w szeroko rozumianej ziemi częstochowskiej. [...]
Jedynym sposobem poznania tematyki wysiedleń w Kłobucku było odnalezienie ludzi żyjących w tamtych czasach i uzyskanie od nich stosownych informacji. Zadanie to okazało się bardzo trudne, ale nie niemożliwe. Zbieranie relacji miało miejsce w latach 2007–2009. Ludzie, którzy w czasie wojny mieli po kilkanaście lat, zawarli w swoich wspomnieniach obraz niemieckiej okupacji i czasów późniejszych. Doświadczenia, które stały się częścią ich młodości, były tak silne, że zapadły głęboko w pamięć i jeszcze po ponad sześćdziesięciu latach wywoływały emocje. [...]
Monografia składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy traktuje o przemianach polityczno-administracyjnych na ziemiach zajętych przez Wehrmacht. Odnajdziemy w nim szereg interpretacji i przedstawień dokumentów określających porządek prawno-polityczny. Drugi dotyczy założeń programowych i charakteru przesiedleń hitlerowskich. Jest próbą uchwycenia genezy przesiedleń, ich przebiegu w odniesieniu do hitlerowskich aktów administracyjnych. Trzeci to plany i zarządzenia dotyczące wysiedleń Polaków z Górnego Śląska. Czwarty traktuje o wysiedleniach ludności polskiej w Kłobucku w czasie okupacji niemieckiej z 63 relacjami świadków tamtych wydarzeń”.


Fragmenty wstępu

O Autorach

Tadeusz Syguda – urodził się w 1945 r. w Kłobucku, jako syn Bolesława i Anny z domu Kaczmarzyk. Od urodzenia do pełnoletniości mieszkał w Kłobucku, gdzie w latach 1952–1963 ukończył Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące. W 1963 r. rozpoczął studia na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, które ukończył w 1969 r., uzyskując tytuł magistra inżyniera górnika o specjalności eksploatacja złóż węgla kamiennego. Po stażu pracy odbytym w Przedsiębiorstwie Rud Żelaza „Grodzisko”, w 1970 r. zamieszkał w Bytomiu i rozpoczął pracę w Kopalni Węgla Kamiennego „Powstańców Śląskich”. Pracował na stanowiskach w dozorze kopalni. Ostatnie 10 lat pracy zawodowej, jako osoba kierownictwa kopalni, kierował Działem Inwestycji. W 1996 r. przeszedł na emeryturę i powrócił do Kłobucka. Jest Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Górników od jego założenia w 1999 r. Prowadzi małą pasiekę, a od 2008 r. jest prezesem Koła Pszczelarzy w Kłobucku. Swój czas poświęcił m.in. działalności społecznej, będąc w kadencji 2002–2006 radnym Rady Miejskiej w Kłobucku. Od 1997 r. jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Kłobucka, pełniąc w nim funkcję Członka Zarządu, a od 2012 r. Wiceprezesa. Szczególnie interesuje się historią, zwłaszcza dziejami ziemi kłobuckiej. Był m.in. inicjatorem opracowania II tomu monografii Kłobuck. Dzieje miasta i gminy wydanego w 2010 r.

Adam Norbert Jaruga (ur. 1982, Częstochowa) – dr historii, nauczyciel w Gimnazjum SPSK im. św. Józefa w Częstochowie, strażak, samorządowiec, działacz społeczny, miłośnik historii XIX wieku, historii regionu i dziejów pożarnictwa. W latach 2002–2007 studiował historię na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, na której to uczelni w 2014 r. obronił pracę doktorską na temat Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w guberni piotrkowskiej. Autor książek, m.in.: Wieś Rudniki w powiecie częstochowskim w latach 1261–2006. Zarys monograficzny (2008) oraz Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie w latach 1871–2011 (2011), a także licznych artykułów o dziejach regionu częstochowskiego i pożarnictwa. W latach 2006–2014 radny Gminy Rędziny. Od 1994 r. członek OSP w Rudnikach, od 2001 r. członek zarządu, od 2008 r. prezes jednostki. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego.« powrót
Ilość