Księgarnia - Literaturoznawstwo, językoznawstwo
Teoria i praktyka. Raport końcowy komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa – specjalność filologia polska  Cena: 45.00 zł
Redakcja Piotr Kalwiński, Agnieszka Kasperek, Agnieszka Kopacz, Karolina Suszek, Sławomir Jacek Żurek

Seria „Polonistyczne Badania Edukacyjne. Studia”, t. 1

Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2014
Objętość 313 s.
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-544-3

O książce

Teoria i praktyka. Raport końcowy komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa – specjalność filologia polska to tom zbierający głosy dwóch pokoleń badaczy – doświadczonych nauczycieli akademickich z różnych ośrodków uniwersyteckich oraz doktorantów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie – dotyczące kształcenia młodej kadry naukowej w zakresie prowadzenia polonistycznych badań edukacyjnych. Książka składa się z siedmiu części, w każdej z nich znajdują się artykuły wykładowców (teoria) i słuchaczy studiów doktoranckich (praktyka), i jest przykładem tzw. dobrych praktyk inspirujących do kolejnych, coraz doskonalszych przedsięwzięć naukowo-badawczych.
Dr han. Jolanta Nocoń
prof. Uniwersytetu Opolskiego

Zamieszczone w tomie artykuły są zróżnicowane zarówno pod względem charakteru, jak i poziomu naukowego: obok prac stricte naukowych, teoretycznych, zamieszczono także teksty praktyczne, w większym stopniu popularnonaukowe czy sprawozdawcze. Jednak właśnie taki układ artykułów, zderzający ze sobą założenia wykładowców z wynikami realizacji w pracach doktorantów, jest niewątpliwym walorem tomu. Cenne jest także zebranie w jednej monografii zagadnieniowej głosów specjalistów wielu dyscyplin (literaturoznawców, pedagogów, psychologów, socjologów, prawników), wypowiadających się na temat prowadzenia polonistycznych badań edukacyjnych. Na polskim rynku wydawniczym brakuje tego rodzaju publikacji.
Prof. dr hab. Roman Doktór
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Spis treści

Krzysztof Biedrzycki, Studia doktoranckie w zakresie badań edukacyjnych

PRACA DOKTORSKA
Sławomir Jacek Żurek, Badania edukacyjne w dydaktyce szczegółowej literatury i języka polskiego. Literaturoznawcze seminarium doktoranckie
Natalia Grabska, Etapy powstawania pracy doktorskiej (studium przypadku)

BADANIA EDUKACYJNE
Agata Poręba, Angelika Rokosz, Anna Sus, Paula Zroślak, Wykłady otwarte
Agnieszka Kasperek, Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych – panele eksperckie
Zbigniew Sawiński, Podstawy metodologii badań edukacyjnych
Urszula Czernikowska, Piotr Kalwiński, Sylwia Pikuła, Potwierdzenie badań edukacyjnych w gimnazjum

PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA
Agnieszka Kopacz, Karolina Suszek, Magdalena Szubielska, Badania z zakresu psychologii rozwojowej
Anna Mikler-Chwastek, Pedagogika pracy z uczniem trudnym
Karolina Suszek, Praktyki pedagogiczne z uczniem trudnym

KONSTRUOWANIE NARZĘDZI
Maria Romanowska, Badanie osiągnięć szkolnych w teorii i praktyce edukacyjnej
Dorota Dec, Marlena Fota, Praktyka tworzenia zadań egzaminacyjnych
Agata Poręba, Tworzenie narzędzi dydaktycznych

DYDAKTYKI ZAGRANICZNE
Anna Plich, Możliwości aplikacyjne wybranych doświadczeń z dydaktyk zagranicznych dla polskich projektów nauczania literatury i kultury
Agnieszka Kopacz, Dydaktyka ponad granicami

PODSTAWY PRAWNE
Magdalena Pyter, Ramy prawne procesu dydaktycznego

ANALIZA
Urszula Czernikowska, Aleksandra Stachera, Karolina Suszek, Beata Zięba, Wybrane polonistyczne programy nauczania dla II etapu edukacyjnego a podstawa programowa
Ewelina Beńko-Kaczkowska, Agnieszka Pawelec, Piotr Kalwiński, Natalia Grabska, Sylwia Pikuła, Agata Poręba, Wybrane polonistyczne programy nauczania i podręczniki dla III etapu edukacyjnego a podstawa programowa
Agnieszka Kopacz, Dorota Dec, Marlena Fota, Agnieszka Kasperek, Marta Makarewicz, Angelika Rokosz, Paula Zroślak, Wybrane polonistyczne podręczniki dla IV etapu edukacyjnego a podstawa programowa


« powrót
Ilość