Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej dla Jana Turowskiego za książkę Socjologia wsi i rolnictwa. Metody i wyniki badań.

Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej dla Jana Turowskiego za książkę Socjologia wsi i rolnictwa. Metody i wyniki badań.