Nagroda im. Macieja Rataja dla Jana Turowskiego za książkę Socjologia wsi i rolnictwa. Metody i wyniki badań.

Nagroda im. Macieja Rataja dla Jana Turowskiego za książkę Socjologia wsi i rolnictwa. Metody i wyniki badań.