Nagroda główna w XVI Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej dla Marii Przybylskiej za tom poezji Po latach. Wybór wierszy

Nagroda główna w XVI Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej dla Marii Przybylskiej za tom poezji Po latach. Wybór wierszy