Dyplom Honorowy Towarzystwa Miłośników Historii i Biblioteki Publicznej Miasta Warszawy "Varsaviana 2009-2010" dla Jerzego Kłoczowskiego za książkę Kompania B1 Pułku AK "Baszta" (1939-1944)

Dyplom Honorowy Towarzystwa Miłośników Historii i Biblioteki Publicznej Miasta Warszawy "Varsaviana 2009-2010" dla Jerzego Kłoczowskiego za książkę Kompania B1 Pułku AK "Baszta" (1939-1944)