Listy gratulacyjne z okazji 20-lecia działalności wydawnictwa Norbertinum oraz opublikowania 600. książki na ręce Norberta Wojciechowskiego przekazali:
     Genowefa Tokarska - Wojewoda Lubelski, i Krzysztof Grabczuk - Marszałek Województwa       
     Lubelskiego
     Marek Babisz - Lubelski Kurator Oświaty
     Ewa Łoś - Kierownik Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza
     Zygmunt Nasalski - Dyrektor Muzeum Lubelskiego
     Zofia Ciuruś - Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego Lublinie

Listy gratulacyjne z okazji 20-lecia działalności wydawnictwa Norbertinum oraz opublikowania 600. książki na ręce Norberta Wojciechowskiego przekazali:
     Genowefa Tokarska - Wojewoda Lubelski, i Krzysztof Grabczuk - Marszałek Województwa       
     Lubelskiego
     Marek Babisz - Lubelski Kurator Oświaty
     Ewa Łoś - Kierownik Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza
     Zygmunt Nasalski - Dyrektor Muzeum Lubelskiego
     Zofia Ciuruś - Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego Lublinie