Nominacja do Nagrody Historycznej Polityki za książkę Radomski czerwiec 1976, cz. I, Doniesienie o przestępstwie (oprac. W. M. Mizerski).

Nominacja do Nagrody Historycznej Polityki za książkę Radomski czerwiec 1976, cz. I. Doniesienie o przestępstwie (oprac. W. M. Mizerski).