Nagroda główna w XIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej dla Ewy Klajman-Gomolińskiej za tom W samym miąższu pomarańczy

Nagroda główna w XIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej dla Ewy Klajman-Gomolińskiej za tom W samym miąższu pomarańczy