Dyplom dla Norberta Wojciechowskiego, prezesa wydawnictwa Norbertinum, przyznany przez organizatorów Konkursu im. Anny Kamieńskiej za wnoszenie wielkiego wkładu w wydawanie i popularyzację poetyckiego słowa

Dyplom dla Norberta Wojciechowskiego, prezesa wydawnictwa Norbertinum, przyznany przez organizatorów Konkursu im. Anny Kamieńskiej za wnoszenie wielkiego wkładu w wydawanie i popularyzację poetyckiego słowa