Nagroda Rektorska Rektora KUL dla ks. dr Jana Szymczyka za książkę Pomiędzy marzeniami. Szkice socjologiczne

Nagroda Rektorska Rektora KUL dla ks. dr Jana Szymczyka za książkę Pomiędzy marzeniami. Szkice socjologiczne