Nagroda im. Józefa Czechowcza dla Elżbiety Cichli-Czarniawskiej za całokształt twórczości

Nagroda im. Józefa Czechowcza dla Elżbiety Cichli-Czarniawskiej za całokształt twórczości