Nagroda Honorowa za publicystykę historyczną umacniającą więzi Polonii z Krajem dla Wydawnictwa Norbertinum (IV Salon Książki Polonijnej, Bruksela 2003)

Nagroda Honorowa za publicystykę historyczną umacniającą więzi Polonii z Krajem dla Wydawnictwa Norbertinum (IV Salon Książki Polonijnej, Bruksela 2003)