FENIKS 2002 - Nagroda Wydawców Katolickich w kategorii serii wydawniczej dla Wydawnictwa Norbertinum za serię Duchowieństwo polskie w więzieniach, łagrach i na zesłaniu w ZSRR

FENIKS 2002 - Nagroda Wydawców Katolickich w kategorii serii wydawniczej dla Wydawnictwa Norbertinum za serię Duchowieństwo polskie w więzieniach, łagrach i na zesłaniu w ZSRR