Nagroda im. Józefa Czechowicza dla Józefa Zięby za książkę Wszystko co ziemskie pozostawiam ziemi

Nagroda im. Józefa Czechowicza dla Józefa Zięby za książkę Wszystko co ziemskie pozostawiam ziemi