Nagroda Prozatorska im. Bolesława Prusa w dziedzinie prozy w latach 2000-2001 dla Mariana Makarskiego za książkę Dom mojego ojca

Nagroda Prozatorska im. Bolesława Prusa w dziedzinie prozy w latach 2000-2001 dla Mariana Makarskiego za książkę Dom mojego ojca