Dyplom Honorowy dla Krystyny Bagińskiej i Wydawnictwa Norbertinum za najpiękniejsze opracowanie plastyczne tomu poetyckiego Znaki Szczególne ks. Alfreda M. Wierzbickiego (Konkurs im. Józefa Czechowicza)

Dyplom Honorowy dla Krystyny Bagińskiej i Wydawnictwa Norbertinum za najpiękniejsze opracowanie plastyczne tomu poetyckiego Znaki Szczególne ks. Alfreda M. Wierzbickiego (Konkurs im. Józefa Czechowicza)