Nagroda Instytutu Studiów Politycznych PAN dla Jana Turowskiego za książkę Socjologia wsi i rolnictwa. Metody i wyniki badań.

Nagroda Instytutu Studiów Politycznych PAN dla Jana Turowskiego za książkę Socjologia wsi i rolnictwa. Metody i wyniki badań.